Motoristy čekají další dopravní komplikace. Může za ně východní okruh

Až do 30. dubna 2021 bude uzavřena část ulice U Velkého rybníka v úseku od křižovatky ulic Plaská, U Velkého rybníka až ke vjezdu k objektu Plaská č. 1937/14. Důvodem je napojení nové komunikace a vybudování kruhového objezdu. Po dobu uzavírky bude vyznačena obousměrná objížďka, která povede ulicemi Plaská, Okounová, K Prokopávce, Malý Bolevec.

Nově připojovaná komunikace I/20 je součástí stavby východního okruhu města, v úseku Plaská – Jateční bude současně s novým kruhovým objezdem do ulice Na Roudné a Jateční zprovozněna 1. května 2021. Poté bude ulice Na Roudné částečně uzavřena, a to v oblasti nové okružní křižovatky. Důvodem je stavba nové vozovky, chodníků a zastávky MHD. Předpokládaný termín uzávěry je od 1. května do 11. září 2021.

Řidiči, kteří pojedou od Doubravky nebo Roudné směrem na Bolevec, budou moci projet po novém kruhovém objezdu a následně nové komunikaci až ke křižovatce s Plaskou ulicí. Průjezd ve směru Bílá Hora bude zachován provizorní komunikací ze stávající ulice U Velkého rybníka.

Východní okruh odkloní převážně tranzitní dopravu silnice I/20 Karlovy Vary – Plzeň – Písek – České Budějovice. Vybudována bude kapacitně dostačující komunikace. Zohledněn je i budoucí nárůst intenzity dopravy.