Modernizace hlavního vlakového nádraží za 1,3 miliardy korun skončila

Vlakové nádraží. foto: M. Osvaldová

Celková přestavba hlavního vlakového nádraží v Plzni je u svého konce. S rekonstrukcí, která zahrnovala také vybudování nových mostů přes Mikulášskou ulici, se začalo v prosinci 2016. Náklady se přitom vyšplhaly na 1,3 miliardy korun.

foto: M. Osvaldová

Podle generálního ředitele SŽDC Jiřího Svobody se během necelých tří let výrazně zvýšil komfort pro cestující. Dokončeno bylo 3. nástupiště, kompletní modernizací prošla nástupiště číslo 5 a 6. Významná pak byla rekonstrukce historických mostů přes Mikulášskou ulici.

Cílem rekonstrukce byla celková přestavba kolejového rozvětvení ve směru na Cheb a navazujících kolejí. Cestující mohou využívat šest nástupišť, která mají bezbariérový přístup. Před rekonstrukcí byl přitom na některá z nich vstup po úrovňových přechodech. Rekonstrukcí prošlo také zabezpečovací a sdělovací zařízení, vznikl informační systém pro cestující, protipožární signalizace či kamerové systémy.

foto: M. Osvaldová

Na zlepšování parametrů infrastruktury se podílelo také statutární město Plzeň, které zajistilo rekonstrukci tramvajové trati a také celého přednádražního prostoru. Jeho investicí bylo rovněž vybudování již zmiňovaného autobusového terminálu, který se otevřel pro veřejnost vloni v prosinci. „Všemi těmito kroky a investicemi jsme chtěli výrazně zvýšit komfort pro cestující. Obě nádraží, autobusové a vlakové, nově splňují parametry 21. století a celá tato oblast se nyní stává klíčovým moderním dopravním uzlem našeho města. Věřím, že i díky tomu přilákají jednotlivé druhy dopravy ještě více cestujících,“ prohlásil primátor města Martin Baxa.

„Práce v centru města je vždy velmi náročná a projekt rekonstrukce plzeňského nádraží se nachází na silně exponovaném místě. Kvůli výměně mostů přes Mikulášskou ulici bylo třeba koordinovat vlakovou, tramvajovou, automobilovou i pěší dopravu, zároveň dávat pozor na možnou přítomnost nevybuchlých pum z druhé světové války, a to vše v co nejkratším možném čase tak, aby došlo k minimálnímu zásahu do normálního běhu města,“ uvedl Karel Volf, obchodní ředitel společnosti Metrostav.

Práce na železnici v Plzni se však nezastavily. V plném proudu je již budování takzvaného přesmyku domažlické trati, který má být po stavební stránce dokončen ještě v letošním roce.