Mladí chtějí lehkou, ale dobře placenou práci

Setkání českých a německých personalistů zorganizovala Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje v Plzni. Tématem účastníků z obou strany hranice se stala podpora zaměstnávání absolventů. Jak v úvodu zdůraznila ředitelka komory Radka Trylčová, snahou je zprostředkovat přeshraniční spolupráci firem v mnoha směrech, stejně jako propojit Dolní Bavorsko s Plzeňským krajem.  

Právě němečtí účastníci se mohli před českými personalisty pochlubit třeba tím, že jejich firmy často nabízejí tzv. praktikantská místa, což je v ČR spíše výjimkou, stejně tak duální systém výuky. I přesto si však například Anton Schied z bavorské firmy Webasto posteskl, že jim chybí především odborný dělník. Účastníkům následně představil precizně vypracovanou prezentaci, která ukazuje, jako společnost získává kvalifikované pracovní síly a napomáhá zvýšení kvalifikace jejích zaměstnanců.

Obdobnou formu ukázky zvolila také Lucie Lišková ze Škody Transportation, čímž podnítila mnohé personalisty k pestré diskusi. Společně se shodli, že absolventi škol přicházejí bez jakékoliv odborné či velmi malé praxe ve firmách, mají malé dovednosti a často i nižší úroveň znalosti cizích jazyků. Škodovka podle Liškové nabízí mnohé bonusy už při studiu budoucím absolventům, má vlastní vzdělávací program, placené stáže i tréninkový program.

Přesto, že některé podniky mohou nabídnout stipendia už i středoškolákům, zájem o tuto formu získání praxe je malý. Důvodem je to, že se mladí nechtějí zavazovat k několikaletému setrvání ve firmě. Dalším poznatkem personalistů bylo to, že studenti by chtěli najít především lehkou a čistou práci, což je pro strojírenskou výrobu problém.