Místo lavic příroda a památky. Posluchači univerzity třetího věku zkoumali i pozůstatky hradeb

foto: ZČU

Celkem 175 seniorů se zúčastnilo Letní školy Univerzity třetího věku ZČU. Skupina ale nezamířila do lavic, program tvořily exkurze spojené s přednáškami.

foto: ZČU

„Možnost strávit část léta inspirativními exkurzemi a přednáškami jsme nabídli našim posluchačům už pošesté a stejně jako v minulých letech byl ohlas velmi kladný,“ říká vedoucí Univerzity třetího věku ZČU Magdalena Edlová, která po jednotlivých exkurzích dostává od účastníků děkovné a pochvalné e-maily. Šestého ročníku Letní školy Univerzity třetího věku ZČU se zúčastnilo 154 seniorů. Nebýt kapacitních omezení, bylo by jich však podle slov Magdaleny Edlové mnohem více.

Program letní školy začal v Plzni, kde se účastníci vydali prozkoumat pozůstatky městských hradeb, a to i těch, o nichž se málo ví a nejsou vidět na první pohled. Dozvěděli se, jak se městské hradby stavěly, a jak se naopak později v průběhu staletí Plzeňané s hradbami loučili. Další exkurze zavedly posluchače letní školy do sídla společnosti Bohemia Sekt ve Starém Plzenci a následující den do Národního technického muzea. Při krajinářské exkurzi nazvané Za posvátnou vodou a výhledy navštívili účastníci Chodsko, přesněji poutní místo Dobrá Voda u Pocinovic. Prošli křížovou cestou, napili se vody z léčivého pramene a vychutnali si výhled od kaple Panny Marie Bolestné. Celkem přitom zdolali dvacetikilometrovou trasu. Cílem poslední exkurze byl Zbiroh, kde v muzeu vyslechli přednášku věnovanou působení Alfonse Muchy na tamním zámku.