Ministerstvo financí chce veřejnosti přiblížit státní rozpočet. Vydalo brožuru Státní rozpočet v kostce

ilustrační foto

Ministerstvo financí připravilo publikaci s názvem Státní rozpočet v kostce, jejímž cílem je přiblížit problematiku státního rozpočtu široké veřejnosti. Brožura popisuje hlavní funkce státního rozpočtu, jeho charakteristiky, proces jeho přípravy a přináší konkrétní informace k rozpočtu na rok 2014.

„Není v silách běžného člověka se podrobně seznámit s detaily státního rozpočtu. Chceme občanům přiblížit tvorbu dokumentu, který zásadně ovlivňuje jejich životy. Doufáme, že brožura pomůže daňovým poplatníkům získat lepší představu o tom, jak stát nakládá s jejich prostředky,“ říká ministr financí Andrej Babiš.

Publikace by měla zvýšit informovanost veřejnosti a transparentnost rozpočtové politiky v souladu s mezinárodními trendy. Představuje českou verzi Rozpočtu pro občany (Citizens Budget), jehož publikování doporučuje řada mezinárodních organizací (Světová banka, OECD, International Budget Partnership). Transparentnost rozpočtového procesu v České republice je mezinárodními organizacemi hodnocena jako vysoká, nicméně Rozpočet pro občany zde dosud chyběl.

Státní rozpočet v kostce najdete na tomto odkazu: http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2014/rozpocet-v-kostce-17505 .