Miliony pro obce a kraje postižené živelní pohromou

NP Šumava - následky po bouřce

Obce a kraje postižené živelní pohromou mohou žádat o dotace, které vyhlásila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. V rámci podprogramu na Obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2017 je pro ně připraveno 50 milionů korun. Ukončení podávání žádostí je 22. ledna 2018.  

„Jsem ráda, že v nelehkých a nepředvídatelných situacích, mezi něž živelní pohromy jistě patří, může Ministerstvo pro místní rozvoj našim krajům a obcím pomoci. Podpora je poskytována krajům až do výše 85 % a obcím až do 90 % uznatelných nákladů na jednu akci,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Cílem podprogramu je přispět prostřednictvím dotace k obnově základních funkcí území v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom, které narušují plynulost, dostupnost a kvalitu výkonu veřejné správy. Dotace je poskytována na rekonstrukci nebo opravu obecního a krajského majetku. Příjemcem dotace je obec nebo kraj. Dolní limit na jednu akci je stanoven na 200 tis. Kč.  

Podpora je poskytována ve dvou dotačních titulech (DT):

DT č. 1 – pro dané území byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav

DT č. 2 – pro dané území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav

Více o podprogramu naleznete zde.