Mikuláš zamířil letos z obchodního centra do doubraveckého „déčka“

Každé dítě, které přišlo do D klubu na Doubravce, dostalo od Mikuláše a anděla balíček dobrot.

Mikulášská nadílka na Doubravce se letos uskutečnila jinak, než v předcházejících letech. Místo do obchodního centra pozvalo město děti a rodiče do svého D klubu. Dříve se akce konala, jako součást rozsvícení vánočního stromu v Habrmannově parku, kam šly děti v průvodu světel.

V „déčku“ čekala na děti interaktivní show Sněhulíka a Wikiho, která je dokázala lépe vtáhnout do děje Mikulášské nabídky. Podle čtvrtého obvodu bylo cílem, aby si děti akci lépe užily. Zájem o ni byl značný a musela se konat ve dvou časových termínech.