Mikrogranty získají jezdci, vodáci i folklorní soubor

Dětský folklorní soubor Šumavánek

Členové rady Plzeňského kraje schválili poskytnutí 360 000 korun z programu „Mikrogranty pro oblast školství, mládeže a sportu v roce 2017″ celkem 29 příjemcům.  Příspěvek obdrží například spolek TJ Slavoj Plzeň na zajištění jezdeckého výcviku dětí, mládeže a osob s handicapem.

Peníze získá také Klub českých turistů Úhlava na Český pohár v eskymování pro Plzeňský kraj, spolek Mladí diplomaté na Plzeňskou akademii mladých diplomatů 2017, ale i Folklorní spolek Šumava Klatovy na kroje pro Šumavánek. Dětský folklorní soubor Šumavánek oslaví v pátek 18. května 2018 od 17:30   ve Stálé divadelní scéně v Klatovech 35. výročí od svého založení v rámci pořadu s názvem  Zafoukej větříčku.

V roce 1983 tento soubor založila Irena Valentová. Jeho cílem je zajistit pokračovatele dospělého souboru Šumava. Členové dětského souboru jsou zárukou, že říkanky, písně a tance našeho kraje nezaniknou a budou pokračovat v šíření lidové kultury svého regionu – Pošumaví – Klatovsko. Šumavánek se pravidelně účastní soutěžních přehlídek a mnoha dětských folklorních festivalů. V současné době tančí děti ve věku 3 – 17 let. Průměrný věk je 8,5 roku.