Mezinárodní den neslyšících v Proluce

Proluka

V Plzni v Proluce si v sobotu 15. září 2018 od 12 hodin připomeneme Mezinárodní den neslyšících, který si klade za cíl seznámit veřejnost s problematikou sluchové vady a s kulturou neslyšících.

Na programu budou nejen besedy s odborníky a samotnými neslyšícími, ale i poradna kompenzačních pomůcek nebo výuka znakového jazyka. Pro děti je připravena znakovaná pohádka O veliké řepě a soutěže. Celý program vyvrcholí v 16 hodin koncertem plzeňské skupiny Znouzectnost.