Mezinárodní den archeologie se blíží. Program chystá i filozofická fakulta

V sobotu 21. října se na více než 50 místech České republiky návštěvníci dozvědí, jak vypadají terénní práce archeologa či jak žili lidé v různých obdobích historie. Zajímavý program v budově děkanátu v Sedláčkově ulici 38 připravila i filozofická fakulta.

V archeologických a antropologických laboratořích se zájemci blíže seznámí nejen s mezinárodním projektem ArchaeoCentra Čechy-Bavorsko, ale i s činností jednotlivých pracovišť a s nejzajímavějšími výsledky jejich vědecké práce.

K vidění budou archeologickými nálezy od pravěku po dvacáté století. Zájemci se mohou seznámit s moderními postupy v archeologii a antrolopogii. Mezi ně patří například geografické informační systémy, 3D modely artefaktů a lidských kosterních pozůstatků nebo repliky artefaktů vyrobené experimentálními postupy. Prostřednictvím řady naučně zábavných aktivit se mladí badatelé i dospělí seznámí s tím, co je to archeologie a jak archeologové a biologičtí antropologové pracují.

Akce probíhá od 9 do 17 hodin. Vstup je zdarma.