Městský obvod Plzeň 4 pořádal tradiční Den s dobrovolnými hasiči

foto: ÚMO Plzeň

Na Lobezských loukách pořádal Městský obvod Plzeň 4 již druhý ročník Dne s dobrovolnými hasiči, v rámci kterého proběhl i první ročník hasičské soutěže pro děti Doubravecká přilba. Na začátku všechny přivítali a mnoho zdaru popřáli starosta ÚMO Plzeň 4 Michal Chalupný a místostarosta David Zrostlík.

Před zahájením samotné soutěže starosta předal  sborům  dobrovolných hasičů  z Bukovce,  Újezda   a Červeného Hrádku nové prapory, včetně pamětních stuh, které  jim věnoval Městský obvod Plzeň 4. Tyto krásné památeční prapory přišel vysvětit  vzácný host emeritní plzeňský biskup Mons. František Radkovský.

Po  tomto slavnostním okamžiku bylo odstartováno soutěžní klání dětských družstev sborů dobrovolných hasičů. Ale nebylo to jen o závodění, pro malé i velké návštěvníky hasiči připravili prezentaci bohatého vybavení dobrovolných hasičských jednotek Plzně 4. Zároveň si hlavně děti mohly vyzkoušet i řadu aktivit, týkajících se požárního sportu. Členové mladých hasičů z Újezda pak předvedli perfektní ukázku  požárního zásahu.

Na konec přišlo vyhlášení vítězů. Krásnou cenu – skleněnou hasičskou přilbu převzalo z rukou starosty ÚMO Plzeň 4 Michala Chalupného družstvo starších žáků  dobrovolných hasičů z Plzně – Doubravky. V kategorii mladších žáků si pak pohár pro nejlepší odneslo družstvo mladších žáků a to opět z SDH Doubravka. A aby to ostatním dětem nebylo líto, každý dětský účastník soutěže, byl odměněn medailí. Nakonec nechybělo ani závěrečné zahoukání všech hasičských vozů.