Městská policie Plzeň bude nejspíš odchytávat zvířata i ve Štěnovicích

foto: www.plzen.eu

Městská policie Plzeň by mohla zajišťovat odchyt toulavých a opuštěných zvířat ve Štěnovicích. S uzavřením veřejnoprávní smlouvy souhlasila rada města, schválit ji ještě musí zastupitelé.

„Výjezd k odchytu toulavého nebo opuštěného zvířete na území obce Štěnovice bude prováděn pouze v případě, že celková bezpečnostní situace v Plzni bude umožňovat oslabení sil a prostředků městské policie nebo specializovaná hlídka odchytu zvířat nebude zasahovat na území města Plzně. Výkon odchytové činnosti na území Plzně tak nebude ohrožen. Výjezd do Štěnovic k odchytu zvířete bude proveden na základě osobního či telefonického podnětu kontaktní osoby obce,“ vysvětlil primátor města Plzně Martin Zrzavecký.

„Odchytem zvířat se zabývá v Plzni skupina zařazená pod služebnu Bory, strážníci musí absolvovat týdenní odborný kurz zaměřený na odchyt toulavých zvířat a zacházení s nimi, složit závěrečnou zkoušku a získat osvědčení z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. V Plzni je takto vyškoleno 25 strážníků. Ročně skupina provede kolem 800 odchytů. Nejčastěji jde o psy, kočky, zbytek tvoří jiná domácí i exotická zvířata. Co se týká planých výjezdů, je jich ročně zhruba 400. Zajištění psi i kočky jsou umístěni v Útulku pro zvířata v nouzi v Plzni, exotická zvířata převáží strážníci do zoologické zahrady, spolupracují také se Záchrannou stanicí živočichů DESOP v Plzni,“ doplnil velitel městských strážníků Karel Mach. Smlouva s obcí Štěnovice se uzavírá na dobu neurčitou.