Městská plovárna v Plzni nutně potřebuje změnu

Plovárenské dny 2018

Plzeňský spolek Pěstuj prostor připravil rozsáhlý soubor podkladů pro rekonstrukci Městské plovárny, ve kterých shrnul své zkušenosti s pětiletým provozem, i předpoklady úspěšné budoucnosti. Do jejich tvorby zapojil plzeňskou veřejnost i odborníky. V tomto týdnu se uskutečnila veřejná debata na téma Budoucnost Městské plovárny v Plzni.

Plovárna by si podle spolku Pěstuj prostor měla uchovat rysy, díky kterým je dnes mezi veřejností oblíbená – např. zůstat komunitně-kulturním centrem, kde se odehrávají netradiční a zajímavé akce, kde nejde v prvé řadě o komerci. Zároveň je však zapotřebí investovat prostředky do rekonstrukce zázemí i přilehlých veřejných prostranství a nastavit podpůrný komerční provoz (kavárna – restaurace) tak, aby nebylo komunitní centrum závislé jen na grantech a dobrovolnické práci, aby si na sebe vydělalo z velké části samo. Plovárna je klíčovým místem i z hlediska oživení zanedbanějšího levého břehu řeky Radbuzy a zvýšení jeho bezpečnosti.

V průběhu sezón 2014-2018 se zde odehrálo více než 190 akcí s 18 tisíci návštěvníky – od drobných workshopů až po větší multižánrové akce se stovkami účastníků. Zároveň si ji ale lidé oblíbili i na procházky mimo akce, k relaxaci s knihou nebo k posezení na mole u řeky.

V minulém a předminulém roce připravil spolek Pěstuj prostor (za podpory Ministerstva kultury ČR a sdružení Zelené město) soubor podkladů pro přípravu rekonstrukce a návrh dalšího fungování Plovárny, který nyní představuje městu, byl rozeslán všem zastupitelům a prostřednictvím webových stránek spolku Pěstuj prostor je k dispozici i široké veřejnosti na http/plovárnaplzne.cz.

Celá úterní diskuze vyústila v závěr, že ideálním řešení pro Městskou plovárnu by byla kombinace revitalizace širšího veřejného prostranství, nutná i z důvodu připravované rozsáhlé bytové a administrativní výstavby na obou přiléhajících březích řeky Radbuzy a vytvoření komunitního centra. To zajistí potřebnou ( už dnes silně poptávanou) občanskou vybavenost pro širokou škálu cílových skupin. Komunitní centrum také podpoří živost a bezpečnost tohoto veřejného prostoru a uchová cenný historický odkaz Plovárny i pro další generace. Beseda potvrdila, že téma Městské plovárny nachází pozitivní odezvu napříč politickým spektrem. Spolek bude nyní pokračovat v probíhajících jednáních s vedením města a zastupiteli o nejlepších možnostech naplnění předkládané vize, se kterou nabízí konkrétní pomoc. Další vývoj představí spolek veřejnosti přímo na Plovárně během kulturní akce, předběžně 18. května 2019