Město Plzeň plánuje výstavbu dalších bytů pro seniory i mladé rodiny

Koncepci sociálního a dostupného bydlení na roky 2019–2022 v Plzni představil radní David Šlouf. Foto: Plzen.eu

Zvýšit počet bytů určených pro seniory i počet bezbariérových bytů hodlá v následujících třech letech město Plzeň. Vedle toho počítá s výstavbou domu s pečovatelskou službou, zřídí i komunitní bydlení a postaví desítky startovacích bytů pro mladé. Až 50 bytů vyčlení ve svém fondu pro účely sociálního bydlení s podporou sociálního pracovníka. Kromě toho vybuduje kontaktní místo pro bydlení a zřídí registr žadatelů o městské byty. To vše je součástí nové Koncepce sociálního a dostupného bydlení na roky 2019–2022.

„Děláme vše pro to, aby bytová politika našeho města byla vstřícná a dostupná pro jeho občany. Jsou skupiny obyvatel, které potřebují podporu a pomoc při řešení bytové situace. Patří mezi ně zejména senioři, samoživitelé, mladé rodiny, hendikepovaní občané i například mladí lidé opouštějící dětský domov,“ přiblížil primátor města Plzně Martin Baxa (ODS).

Nově se město zaměří na mladé rodiny a absolventy škol. „V Plzni žije 26 887 obyvatel ve věku 20 až 34 let. Z tohoto počtu může vzniknout 13 443 rodin. Asi 18,1 procenta domácností žije v nájemním bydlení, tedy v 2433 bytech, a minimálně 35,2 procenta domácností má problémy s dostupností bydlení, kdy jejich náklady na bydlení činí více než 40 procent čistých příjmů. To představuje zhruba 856 bytů. Předpoklad města Plzně tak je do budoucna postavit 500 startovacích bytů. Prvních 56 bytů pro mladé je plánováno v lokalitě Zátiší, kde postavíme celkem 183 bytů,“ uvedl radní David Šlouf (ODS), radní města Plzně pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem.

Náměstkyně primátora Eliška Bartáková přiblížila záměry města vybudovat nový dům s pečovatelskou službou. Foto: Plzen.eu

Kromě mladých rodin se Plzeň zaměří i na seniory, chce navýšit počet bytů zvláštního určení a bytů určených seniorům. „Řešením je rozšířit kapacitu současných objektů, ve kterých jsou tyto byty již provozovány, a to zejména na adrese Prostřední 48. Do června proto zpracujeme pro tento objekt projektovou dokumentaci pro 20 nových bytů. Zcela nové byty pro seniory pak vzniknou v lokalitě Zátiší, celkem jich tam bude 42,“ doplnil David Šlouf.

Podle náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Elišky Bartákové Plzeň také vybuduje dům s pečovatelskou službou. „Je to nutné s ohledem na demografii města a trendy v péči o seniory, kdy je důraz kladen na stárnutí v přirozeném prostředí. Postavíme ho v lokalitě Zátiší. V domě bude dostupná sociální služba – pečovatelská služba. Dům bude mít 11 bytů pro seniory a osoby se zdravotním postižením vyžadující podporu sociálního pracovníka, sloužit začne nejpozději v roce 2021. V lokalitě Zátiší vzniknou také nové bezbariérové byty, celkem jich tam bude vybudováno 18,“ uvedla náměstkyně.

Do příštího roku Plzeň vybuduje komunitní bydlení, poslouží k poskytování sociálního bydlení pro seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace. „Pro tyto účely jsou vhodné velkometrážní byty, popřípadě nebytové prostory ve stávajících domech města. Každý obyvatel by měl mít vlastní obytnou místnost, společné bude sdílení kuchyně, jídelny a společenské místnosti. V rámci komunitního bytu bude fungovat sociální pracovník. Nyní probíhá vybírání vhodných bytů,“ doplnil David Šlouf.

Vhodné byty bude Plzeň vytipovávat i pro sociální bydlení s komplexní podporou sociálního pracovníka. „To je určeno lidem, kteří potřebují intenzivní a komplexní sociální podporu, aby byli schopni opustit situaci bezdomovectví a žít samostatným životem. Pro tento účel je trvale k dispozici přibližně 50 vhodných bytů ze stávajícího bytového fondu a tento počet bude neustále udržován. Aktuálně je v projektu sociálního bydlení s podporou 36 domácností,“ doplnila Karolína Vodičková, vedoucí oddělení sociální práce a metodiky sociálního bydlení Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně.

Město Plzeň bude v následujících třech letech také vytipovávat vhodné pozemky pro možnost výstavby nových potřebných bytů a bytových domů. U některých svých objektů prověří možnosti nástavby či půdní vestavby.