Město Plzeň hledá možnosti, jak lépe hospodařit s dešťovou vodou

Vodárna Plzeň - ilustrační foto

Najít způsoby hospodaření s dešťovou vodou ve veřejném prostoru si klade za cíl dokument, který schválili radní Plzně. Materiál nazvaný „Požadavky na řešení dešťových vod – Plzeň,“ který zpracoval Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, shrnuje problematiku hospodaření s dešťovými vodami a navrhuje způsoby, jak vodu v území zadržet.

„Vývoj počasí v posledních letech jasně ukazuje, že se musíme využitím dešťových vod zabývat, Plzeň tuto problematiku řeší již delší dobu a má za sebou i konkrétní realizace. Chceme snižovat dopad klimatických změn a zvyšovat kvalitu života občanů v metropoli. Nové způsoby plánujeme systematicky využívat například při stavbě parkovišť. Připravujeme ale také třeba projekty zazelenění plochých střech městských budov, které zadrží srážkovou vodu a podobně,“ přiblížil technický náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS).

Vysoká míra urbanizace negativně ovlivňuje přírodní hydrologický režim. Proto Plzeň čeká nevyhnutelná změna spočívající v přechodu z klasického systému odvodnění, jakým je odvádění dešťových vod do kanalizace, na nový způsob odvodnění. Ten by měl klást větší důraz na hospodaření s dešťovou vodou. Opatření, s nimiž chce západočeská metropole pracovat, počítají s tím, že by se dešťová voda zadržovala v místě, kde spadne na zemský povrch. Jde o to, aby se vsakovala do okolní půdy a podporovala tak tvorbu podzemních vod a růst zeleně.

„Dokument tak navrhuje mimo jiné možné způsoby povrchového odvodnění komunikací či parkovacích míst, jako jsou například vsakovací průlehy. Na vzorovém území je ověřena výpočtem možnost konkrétního řešení, včetně jednoduchého posouzení investičních nákladů. Dokument bude sloužit jako metodický podklad pro městské organizace i soukromé investory při projektové a investiční přípravě,“ uvedla Irena Vostracká, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.