Město Plzeň dočasně přerušuje miliardový soudní spor kvůli OC Corso

vizualizace: Ameside

Na dočasném přerušení soudního sporu, trvajícím už několik let se dohodlo město Plzeň s developerskou společností Amádeus Real. Firma v něm soudní cestou uplatňuje náhradu škody ve výši 1,8 miliardy korun v souvislosti s původním neuskutečněným projektem výstavby obchodního centra Corso v Plzni.

Obě strany se společně obrátily na Nejvyšší soud ČR, k němuž město Plzeň podalo dovolání, aby přerušil probíhající řízení na dobu šesti měsíců, neboť spolu aktuálně jednají o dohodě o možnosti smírného řešení. Případná dohoda by měla napomoci k zahájení výstavby moderní městské čtvrti. Její parametry vychází z představ města zakomponovaných v územní studii. Zároveň by se mohl urovnat i soudní spor z minulosti.

„Přerušení řízení si lze představit jako klid zbraní v rámci soudního sporu. Město Plzeň a Amádeus Real tak budou mít čas finalizovat dohodu, která by měla vést k ukončení soudního sporu. Uzavřením dohody se město Plzeň nevzdává možnosti regulovat zástavbu v lokalitě po KD Inwest. Projekt, který na daném území v blízké budoucnosti vznikne, bude muset naplnit podmínky územní studie, již schválilo zastupitelstvo,“ vysvětlil technický náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS).

Pohled od Americké_z_Wilsonova_mostu

Podle slov náměstka primátora projekt představuje kvalitní městskou architekturu. „Současně mohu potvrdit, že diskutovaná dohoda o ukončení soudního sporu nepočítá s finančním odškodněním pro investora,“ zdůraznil Pavel Šindelář. Ten chce dohodu předložit ke schválení zastupitelům do června tohoto roku.

„Přerušení soudního sporu vnímáme jako první krok k tomu, abychom nyní společně dojednali konkrétní podmínky jeho urovnání. Za nás mohu prohlásit, že jsme vždy preferovali možnost stavět na našich pozemcích v centru Plzně, nikoli se soudit s městem o finanční kompenzace za zmařený záměr,“ uvedl Tomáš Jícha, zástupce společnosti AMESIDE, která je nástupnickou společností Amádeu Real. Právě AMESIDE teď v Plzni připravuje stejnojmenný projekt mezi ulicemi Americká, Sirková a Denisovo nábřeží.

„Mimo jednání o dohodě s městem samozřejmě pokračujeme v přípravě nového projektu moderní městské čtvrti s kvalitním veřejným prostorem, volnočasovými aktivitami, byty, kancelářemi, ale samozřejmě i obchody, bez nichž prostě žádná významná městská čtvrť kvalitně fungovat, ani žít nemůže, “ dodal Tomáš Jícha.

Oba subjekty, jak město, tak i developerská společnost, tedy udělaly vstřícný krok, který by mohl nastartovat úspěšné vyřešení vleklé kauzy. Plzeňané tedy mají velkou šanci na to, že zmizí v centru města obří díra po zbouraném DK Inwest.