Město Plzeň dočasně přerušuje miliardový soudní spor kvůli OC Corso

Takto by mohl jednou vypadat prostor po DK Inwest

Na dočasném přerušení soudního sporu, trvajícím už několik let se dohodlo město Plzeň s developerskou společností Amádeus Real. Firma v něm soudní cestou uplatňuje náhradu škody ve výši 1,8 miliardy korun v souvislosti s původním neuskutečněným projektem výstavby obchodního centra Corso v Plzni.

Obě strany se společně obrátily na Nejvyšší soud ČR, k němuž město Plzeň podalo dovolání, aby přerušil probíhající řízení na dobu šesti měsíců, neboť spolu aktuálně jednají o dohodě o možnosti smírného řešení. Případná dohoda by měla napomoci k zahájení výstavby moderní městské čtvrti. Její parametry vychází z představ města zakomponovaných v územní studii. Zároveň by se mohl urovnat i soudní spor z minulosti.

„Přerušení řízení si lze představit jako klid zbraní v rámci soudního sporu. Město Plzeň a Amádeus Real tak budou mít čas finalizovat dohodu, která by měla vést k ukončení soudního sporu. Uzavřením dohody se město Plzeň nevzdává možnosti regulovat zástavbu v lokalitě po KD Inwest. Projekt, který na daném území v blízké budoucnosti vznikne, bude muset naplnit podmínky územní studie, již schválilo zastupitelstvo,“ vysvětlil technický náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS).

Pohled od Americké_z_Wilsonova_mostu

Podle slov náměstka primátora projekt představuje kvalitní městskou architekturu. „Současně mohu potvrdit, že diskutovaná dohoda o ukončení soudního sporu nepočítá s finančním odškodněním pro investora,“ zdůraznil Pavel Šindelář. Ten chce dohodu předložit ke schválení zastupitelům do června tohoto roku.

„Přerušení soudního sporu vnímáme jako první krok k tomu, abychom nyní společně dojednali konkrétní podmínky jeho urovnání. Za nás mohu prohlásit, že jsme vždy preferovali možnost stavět na našich pozemcích v centru Plzně, nikoli se soudit s městem o finanční kompenzace za zmařený záměr,“ uvedl Tomáš Jícha, zástupce společnosti AMESIDE, která je nástupnickou společností Amádeu Real. Právě AMESIDE teď v Plzni připravuje stejnojmenný projekt mezi ulicemi Americká, Sirková a Denisovo nábřeží.

„Mimo jednání o dohodě s městem samozřejmě pokračujeme v přípravě nového projektu moderní městské čtvrti s kvalitním veřejným prostorem, volnočasovými aktivitami, byty, kancelářemi, ale samozřejmě i obchody, bez nichž prostě žádná významná městská čtvrť kvalitně fungovat, ani žít nemůže, “ dodal Tomáš Jícha.

Oba subjekty, jak město, tak i developerská společnost, tedy udělaly vstřícný krok, který by mohl nastartovat úspěšné vyřešení vleklé kauzy. Plzeňané tedy mají velkou šanci na to, že zmizí v centru města obří díra po zbouraném DK Inwest.