Město Plzeň bude nově spolupracovat s dalšími sportovními akademiemi

foto: M. Osvaldová

Dvě memoranda o podpoře sportovních akademií podepsali zástupci radnice, kraje a sportovních klubů. Jde o Triatlonovou akademii Plzeň a Nadační fond na podporu plzeňské házené, v němž jsou sdruženy kluby Talent Plzeň při Bolevecké základní škole a DHC Plzeň.

Vedení Plzně dále stvrdilo podpisem Memorandum na podporu sportu, jež je platné od roku 2015, a nyní se tímto prodlužuje na další čtyři roky. Je v něm zakotveno, že na základě spolupráce s kluby FC Viktoria Plzeň, HC Škoda Plzeň, Talent Plzeň a DHC Plzeň získává město Plzeň do svého rozpočtu finance za prodej hráčů, odchovanců těchto klubů.

Triatlonová akademie Plzeň je projekt podporovaný Českou triatlonovou asociací a má za cíl se věnovat výchově mladých sportovců se zájmem o triatlon, cílem Nadačního fondu na podporu plzeňské házené je výchova mladých sportovců se zájmem o házenou. „Na základě těchto memorand se zapojené subjekty zaměří na realizaci programů a podporu výchovy mládeže se zájmem o triatlon a házenou. Je to jedna z důležitých složek prevence proti sociálně patologickým jevům ve společnosti, a to zejména u dětí a mládeže ve věku šest až 18 let. Spolupráce se dále bude týkat propagace těchto mládežnických sportů v rámci města a kraje, vzájemné propagace při konání různých akcí a dalších činností,“ uvedl vedoucí Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání Magistrátu města Plzně Přemysl Švarc. Memoranda jsou platná do konce roku 2021.

foto: M. Osvaldová

V memorandech se rovněž uvádí, že město Plzeň podpořilo letos činnost Triatlonové akademie jedním milionem korun a činnost házenkářské jedním a půl milionem korun.

Memorandum o podpoře sportu v městě Plzni, jež podepsali primátor Martin Baxa a nejvyšší zástupci klubů FC Viktoria Plzeň, HC Plzeň 1929, Házená Plzeň a DHC Plzeň, upravuje příspěvky sportovních klubů do městské pokladny. Kluby, které svými výkony dosahují na prestižní ocenění a vychovaly a vychovávají řadu vynikajících sportovců reprezentační, evropské i světové úrovně, budou pokračovat v následujících čtyřech letech v odvádění peněz do městské kasy z přestupní ceny svých hráčů. Město získané prostředky použije výhradně pro rozvoj a výchovu talentovaných dětí a mládeže a handicapované sportovce.

foto: M. Osvaldová

Viktoria Plzeň se podpisem zavázala, že poskytne Plzni peněžní prostředky ve výši jednoho procenta z čisté přestupní ceny každého hráče, který byl registrován v období mezi 6. a 18. rokem věku po dobu minimálně jednoho roku v Registračním systému Fotbalové Asociace České republiky jako kmenový hráč FC Viktoria a který za dobu účinnosti memoranda přestoupil z FC Viktoria do jiného klubu, ať v tuzemsku nebo zahraničí. Jedno procento z přestupní ceny každého svého registrovaného hráče poskytne do městské pokladny také HC Plzeň 1929. V případě Házené Plzeň půjde o tři procenta z přestupní ceny každého hráče, jenž byl registrován u klubu DHC Plzeň a Házená Plzeň, a který za dobu účinnosti memoranda přestoupil do jiného klubu v ČR nebo zahraničí.

„Sport v Plzni je na vysoké úrovni. Jsem rád, že můžeme tímto způsobem podpořit další akademie, které budou vychovávat nové sportovce, nové reprezentanty nejen města a Plzeňského kraje, ale i České republiky,“ dodal primátor Martin Baxa.