Město ocenilo dobrovolné dárce krve

foto: město Plzeň

Na plzeňské radnici bylo předáno celkem 13 zlatých křížů 3. třídy za 80 odběrů krve, 39 zlatých medailí prof. MUDr. Jana Janského za 40 odběrů a 58 stříbrných medailí prof. MUDr. Jana Janského za 20 odběrů.

Držitelé Zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského mohou od 1. ledna 2016 rozhodnutím plzeňské městské rady využívat bezplatně městskou veřejnou dopravu. Město Plzeň jim tak chce vyjádřit poděkování a úctu. „Vážím si vás, kteří nezištně pomáháte druhým a darujete tak vzácnou tekutinu, jakou je krev, a  zachraňujete tím zdraví a životy ostatních lidí. Děkuji vám za to, že to děláte a že jste tak vzorem a inspirací ostatním,“ uvedl primátor Martin Baxa.

Český červený kříž uděluje osm ocenění podle počtu odběrů krve. Nejvyšším oceněním je Plaketa Dar krve – dar života za 250 odběrů krve.