Město finalizuje výkup pozemků pro stavbu západního okruhu

Západní okruh - ilustrační foto

Výkup pozemků potřebných pro stavbu západního okruhu Plzně jde do finále. Zastupitelé města schválili dva materiály, které mají zajistit právo k šesti pozemkům na území Radčic u Plzně, přes které povede obchvat. Pokud se podaří uzavřít příslušné smlouvy, zbývá městu vykoupit nebo jinak zajistit už jen poslední pozemek dotčený trvalým záborem pro danou stavbu. Zahájení se plánuje na podzim letošního roku.

Celkem 6000 metrů čtverečních má doposud nevyřešený pozemek, který je od roku 2012 předmětem neukončeného dědického řízení. Byli tam dva vlastníci, každý měl ideální polovinu, ale jeden zemřel. „Oslovili jsme děti zemřelého vlastníka, domluvili jsme se na tom, že nám umožní právo stavby na těchto pozemcích. Každý z těch tří pozůstalých dostane zálohu 900 tisíc, to je podle právníků minimální částka, která je jistá, že oni dostanou. Proto jim to vyplatíme už při podpisu smlouvy. Až bude dědické řízení hotové a každý bude vědět, jaký díl pozemku získá, tak jim tu finální cenu vypořádáme,“ řekl radní Plzně David Šlouf (ODS). S vlastníkem druhé poloviny pozemku se už město dohodlo. Majitel získá dva byty na Slovanech v majetku města a doplatek ve výši dvou milionů korun.

Ve druhém případě se jedná o pozemek s rozlohou 2050 metrů čtverečních, který leží přímo pod tělesem komunikace, který se nepodařilo městu v minulém volebním období vykoupit. Město požádalo o žádost o omezení vlastnického práva a uspělo. Vlastník pozemku se odvolal k Plzeňskému kraji, zároveň ale označil krajský úřad za podjatý, protože je současně investorem stavby okruhu.

„V této problematice rozhoduje ministerstvo pro místní rozvoj, které rozhodlo, že kraj je skutečně v této kauze opravdu podjatý. Celou věc teď řeší jihočeský krajský úřad a my čekáme, jak rozhodne. Sešel jsem se s vlastníky, pokoušeli jsme se znovu domluvit. Omezení vlastnického práva vidím jako poslední variantu, pokud ztroskotají všechny varianty předtím. Jedna schůzka už proběhla, budou další schůzky. Uvidíme, jestli budeme schopni dostat se na kompromis, akceptovatelný jak pro vlastníka, tak i pro zastupitelstvo,“ doplnil radní David Šlouf.