Méně chození po úřadech! Vyřízení rodičovského příspěvku je teď jednodušší

Úřad práce - Ilustrační foto

Dobrá zpráva pro všechny rodiče, počínaje prvním červencem se zjednodušuje vyřizování rodičovského příspěvku. Doposud totiž bylo nutné k žádosti o rodičovský příspěvek u Úřadu práce ČR doložit ještě „Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku,“ kde Okresní správa sociálního zabezpečení uvádí vyplácenou peněžitou pomoc v mateřství. Nyní rodičům jedna cesta na úřad ubude. Úřad práce teď bude více a lépe komunikovat digitálně s ČSSZ. Potřebné informace si nově úřady mezi sebou samy předají.

„Chceme rodičům usnadnit život. Sama jsem jako matka zjistila, kolik administrativních věcí je potřeba vyřídit, když máte děti. Tím, že nebudeme tahat rodiče na úřad dvakrát, ale že si ÚP ČR a ČSSZ informace vymění, bude celý přechod z mateřské na rodičovskou o něco snazší,“ vysvětluje změny Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí.

„Výměna informací elektronickou cestou mezi státními a veřejnými institucemi je trend, jehož naplňování se ČSSZ věnuje už řadu let. Tato nová služba zlepší komunikaci mezi ČSSZ a ÚP ČR, a především usnadní a zrychlí celý proces vyřízení žádosti o dávku pro klienty, o což nám jde především,“ říká František Boháček, ústřední ředitel ČSSZ.

„Jedná se o další krok v posílení proklientského přístupu ÚP ČR, který se snažíme neustále zlepšovat. Omezení nutnosti osobní návštěvy úřadu je trendem dnešní doby a vychází vstříc požadavkům nové generace klientů,“ doplňuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Nová služba tedy nahradí dokládání papírových tiskopisů, Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku. Stane se tak ve všech případech, kdy o rodičovský příspěvek žádá rodič, který pobíral peněžitou pomoc v mateřství a ke stanovení měsíční výše rodičovského příspěvku chce využít svůj denní vyměřovací základ. Tato varianta představuje zhruba 80 procent z celkového počtu vyplácených rodičovských příspěvků s doloženým denním vyměřovacím základem.

Rodiče žádající o rodičovský příspěvek od 1. 7. 2019 již nemusejí s tiskopisem Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku na příslušný úřad správy sociálního zabezpečení pro jeho potvrzení.

V květnu 2019 pobíralo rodičovský příspěvek celkem 277 892 osob. Z toho pobíralo
77 500 osob příspěvek do 6 000 korun, dalším 140 718 klientům jej ÚP ČR vyplácel v rozmezí 6 000 –7 600 Kč. Částku nad 7 600 Kč si zvolilo 59 674 příjemců. Rodičovský příspěvek ve výši nad 11 500 Kč pobíralo ve zmíněném období celkem 19 446 klientů. Od 1. 1. 2019 odpovídá maximální měsíční výše rodičovského příspěvku částce 40 068 Kč. Pro vícerčata činí tato suma 1,5násobek, což je 60 102 Kč.