Memorandum o navyšování platů a mezd ve zdravotnictví podepsáno

Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová ve středu 11. října společně podepsali Memorandum o systémovém financování navyšování platů a mezd zdravotnických pracovníků

Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR  Jana Vildumetzová   společně dnes podepsali Memorandum o systémovém financování navyšování platů a mezd zdravotnických pracovníků. Ministerstvo zdravotnictví a Asociace krajů ČR ve společném memorandu uvádějí, že jsou si vědomi nezbytnosti stabilizace počtu pracovníků ve zdravotnictví, které úzce souvisí s výší platů a mezd v této oblasti.  

 „Chceme, aby peníze bez problémů plynuly ke všem lékařům zdravotním sestrám a dalším zdravotnickým pracovníkům ve všech českých nemocnicích. Naším cílem je soustavně zlepšovat odměňování ve zdravotnictví. Jsem přesvědčen, že naše dohoda s kraji přispěje ke stabilizaci personálního zajištění českého zdravotnictví,“ prohlásil ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík po podpisu.

Zajištění peněz na navýšení tarifních platů a mezd zdravotnických pracovníků je nezbytné zohlednit v rámci výdajů systému veřejného zdravotního pojištění.

„Jsem ráda, že jsem dnes od ministra zdravotnictví dostala garanci pro všechny hejtmany, že slíbené prostředky na platy a mzdy zdravotnických pracovníků skutečně obdržíme. Považuji za nepřijatelné, aby se opakovala situace z loňského roku, kdy kraje již jedno memorandum s ministerstvem zdravotnictví uzavřely, ale peníze přesto neobdržely,“ uvedla  Jana Vildumetzová a dodává: „Potřebujeme mít jistotu, že budeme moci zdravotnickým pracovníkům v krajských zařízeních tarifní platy a mzdy o 10 procent navýšit, a to hned od 1. ledna. V případě, že pracovníci peníze, na které mají po právu nárok, včas neobdrží, hrozí jejich hromadný odchod z krajských nemocnic, který by reálně ohrozil stabilitu krajské zdravotnické péče ve všech krajích.“

Asociace krajů ČR se v rámci memoranda zavázala, že bude prosazovat, aby v krajských zdravotnických zařízeních došlo k navýšení tarifních platů a mezd na základě změn nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

 „Zavázali jsme se, že obecné úhradové mechanismy obsažené v „úhradové vyhlášce“ na rok 2018 umožní takové navýšení peněz, aby poskytovatelé zdravotních služeb měli zdroje na navýšení tarifních platů i mezd pro rok 2018 o 10 procent,“ informovala náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová.