Memorandum na téma Borských teras představí vedení Plzně až za měsíc

Takto vypadá průmysl 4.0. v praxi

Až na příštím jednání plzeňského městského zastupitelstva se bude projednávat obsah memoranda, které chce následně vedení města předložit k podpisu developerské společnosti Panattoni. Ta chce vybudovat v Plzni v oblasti Borských teras na území o rozloze 30 hektarů hi-tech průmyslovou zónu pro výrobu s vysokou přidanou hodnotou, tedy průmysl 4.0 pro zaměstnance s vyšší kvalifikací, který v Plzni zatím chybí. Město ale chce po developerské firmě záruku, že na místě nepostaví jen další obří montovnu, která by i v mnoha dalších aspektech přinesla problémy. Proto vzniká memorandum, kde budou zakotveny požadavky města vůči firmě Panattoni.

S obsahem memoranda se měli zastupitelé Plzně seznámit už na pondělním jednání. Tento bod byl ale z jednání stažen. „Zástupci developerské společnosti nás ujistili, že chtějí území využít tak, aby to odpovídalo požadavkům města. Vedli jsme s nimi širokou diskusi, memorandum je již téměř hotové, ještě je ale třeba některé body dořešit a předělat. Do příštího jednání zastupitelstva to vyřešíme,“ uvedl primátor Plzně Martin Baxa (ODS).

Jedním ze zásadních problémů je kapacita okružní křižovatky u Makra. Zástupci města s developerskou společností řeší, jakým způsobem by se měla křižovatka přestavět, aby se zvýšila její současná kapacita a na místě potom nedocházelo k velkým zácpám. Po vybudování velké průmyslové zóny se totiž v oblasti musí počítat i s navýšením objemu dopravy.

Vedení opozičních Pirátů ocenilo, že ještě před jednáním zastupitelstva zprostředkoval technický náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS) schůzku se zástupci společnosti Panattoni. Ta se uskutečnila přímo v sídle plzeňských Pirátů a její účastníci měli možnost diskutovat o obsahu vznikajícího memoranda. „Prošli jsme si ten návrh, ještě to není dotažené do konce, sdělili jsme naše připomínky a požádali, aby byly do textu zapracovány. Investor tvrdí, že chce do Plzně přilákat průmysl 4.0. Je otázkou, nakolik jsou jeho plány reálné. Chceme záruku, aby opravdu hledal jen takové firmy, které skutečně přinesou průmysl 4.0,“ zdůraznil šéf plzeňských Pirátů Pavel Bosák.

Podle Pirátů není v memorandu dostatečně vyřešena ani otázka dešťových vod, které se mají pouze vypouštět do kanalizace a také vznik velkého množství tepelných ostrovů. Ty by pak mohly v oblasti výrazně zvýšit okolní teplotu a vytvořit srážkový stín. „Nemáme nic proti projektu, který by do Plzně skutečně dostal žádaný průmysl 4.0, ale chceme záruky, že to nedopadne jinak. Těch „upřímných byznys plánů“ už bylo dost a jak skončily? Musíme být opatrní,“ vyzval k ostražitosti při vyjednávání s developerem další pirátský zastupitel Daniel Kůs.

Technický náměstek primátora Pavel Šindelář potvrdil, že memorandum skutečně není jen o tom, zda budou nebo nebudou v oblasti Borských teras další montovny. „Zástupci Panattoni deklarují spolupráci s městem na několika úrovních včetně školství, vzdělávání a propojení se Západočeskou univerzitou,“ řekl Šindelář. Memorandum by mělo řešit také to, jak se zaměstnavatelé v areálu budou starat o pracovníky z ciziny, například pokud přijdou o práci, aby se vraceli do země, odkud přišli.

Panattoni hodlá na Borských terasách investovat přes dvě miliardy korun. Generální ředitel Panattoni Europe pro ČR a Slovensko Pavel Sovička uvedl, že uzrál čas na přípravu území pro průmysl a provozy s vysokou přidanou hodnotou, které v České republice chybí. Místní průmysl podle jeho vyjádření dospěl do fáze, kdy zvládne i ty nejsofistikovanější obory na úrovni výzkumu a vývoje. Ještě více by to pak měla prohloubit úzká spolupráce se Západočeskou univerzitou a Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT.