Meditační zahrada v Plzni – Doudlevcích zahajuje letošní sezónu

foto: Biskupství plzeňské

Plzeňská Meditační zahrada s Památníkem obětem zla v Doudlevcích otevírá své brány po zimním spánku. Kromě průběžného a stálého udržování zahrady zde od podzimu minulého roku probíhá razantnější revitalizace v mnohem větším rozsahu, lze se tak těšit na mnoho nových průhledů, rostlin a dekorací.

Hlavní cíl obnovy zahrady spočívá především v jejím omlazení. Bylo nutné přistoupit ke kácení a nové výsadbě, aby zahrada nepřerůstala v les a staré či nemocné porosty nezabíraly místo. Zahrada se těmito opatřeními oživí a zaopatří na další léta.

„To vše je důležité proto, aby byla zahrada zachována pro budoucí generace, aby bylo stále na co se dívat a zahrada byla stále zahradou,“ vysvětluje pan Jiří Kutek, který má již dlouhá léta péči o Meditační zahradu na starosti.

Hlavní práce celkové obnovy by měly být hotovy do konce tohoto roku. Termín dokončení závěrečné fáze bude záležet na sehnání dostatečného množství finančních prostředků a sponzorů, v kladném případě by mohla být zahrada kompletně zrevitalizována do dvou let.

„Zahrada je živý organizmus, mění se, něco vzniká, něco zaniká, proto je potřeba ji neustále obměňovat i s vědomím toho, že se výsledek projeví třeba až za několik let, ale s dlouhodobějším trváním,“ doplňuje J. Kutek s tím, že například jedním z takovýchto dlouhodobějších cílů je zahradu opět opticky uzavřít okolí, aby nebylo vidět na stavby v nebližším okolí a návštěvník neztratil pocit soukromí a oddělení od městského světa.

Nová výsadba se začala uskutečňovat po poradě s profesionálním zahradníkem Karlem Kaloušem, který učil zahradnickým pracím samotného zakladatele památníku Luboše Hrušku.

Udržet původní myšlenku, se kterou L. Hruška Památník obětem zla zakládal, je hlavní snahou i současného zahradníka J. Kutka. S L. Hruškou byl velmi dobrý přítel, i proto dnes o zahradu pečuje s citlivostí přesahující jeho pracovní povinnosti. Věnuje se tak nejen zahradě, ale často i příchozím návštěvníků, kteří se mu už nejednou svěřili se svými problémy: „Lidé si sem chodí často odložit nějakou těžkost,“ říká ze zkušenosti J. Kutek.

Toto zvláštní, tiché a krásné místo bezesporu přitahuje. Natočilo se zde několik televizních reportáží a pořadů, vystřídalo nemálo známých osobností, včetně např. prezidenta Havla, ministrů, velvyslanců, zástupců Vatikánu a mnoho dalších. Proběhla zde řada kulturních akcí, koncertů a nespočet setkání.

Přání L. Hrušky tak bylo naplněno: „Vytvořit v Plzni místo pro setkávání lidí, kteří, ač různého věku, vyznání, národností, s úctou vzpomenou všech nevinně trpících. Bude to místo naděje, křesťanského odpuštění a touhy po smíření. Místo, kde dnešní svobodní občané načerpají sílu a pokoru pro všední den…“

„Byl bych rád, aby každý, kdo projde Meditační zahradou – místem varujícím před nekompromisními důsledky působení zla – pocítil tomu navzdory v srdci hlavně pokoj a mír. Pokoj pramenící z vědomí toho, že Naděje je přítomna i v těch nejtěžších situacích v životě člověka, dokonce i ve smrti, a nad zlem jednoznačně vyhrává,“ vzkazuje plzeňský biskup Tomáš Holub všem návštěvníkům Památníku obětem zla.