Medici z celého světa získávají chirurgické zkušenosti na unikátní letní škole v Plzni

Medici sbírají cenné zkušenosti na operačních sálech. Foto: LF UK

Šestým rokem už pořádá Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy dvoutýdenní letní vzdělávací kurz „Summer School of Experimental Surgery“ (SSES). Mezinárodní Letní škola experimentální chirurgie je jediná svého druhu v ČR a budoucí lékaři získávají zkušenosti na operačních sálech v Biomedicínském centru LF UK. Škola se zabývá demonstrací experimentální chirurgie na živých organismech. Konkrétně se jedná o prasata v narkóze. Na nich medici praktikují například odstranění ledviny, sleziny či žlučníku i další výkony. K podobným operacím by se dostali v praxi minimálně po třech letech od ukončení studia.

Budoucí lékaři na operačním sálu. Foto: LF UK

Letošní školy se účastní 33 studentů, z celkem 19 univerzit z 15 zemí, včetně České republiky. Specifikem školy je práce formou workshopu na prasatech domácích, která slouží k nácviku chirurgických technik používaných v humánní medicíně. Vyučuje se perioperační péče o zvířecí modely, experimentální radiologie, vyhodnocování experimentů, histologické, biochemické a statistické metody.

Budoucí chirurgové přijeli do Plzně z celého světa. Foto: LF UK

Velký důraz je kladen na etický aspekt experimentálních chirurgických procesů – mezi vyučované zásady patří např. náhrada živých zvířat v experimentu tkáňovými kulturami nebo bakteriemi. Má také být vždy použit co nejmenší počet zvířat a experiment by měl probíhat tak, aby zvířata měla během něj dostatečný komfort. Účastníci se také seznamují se softwarovým modelováním, které v některých případech umožňuje nahrazení experimentálních modelů.

Medici pracují s živými organismy. LF UK

Vedoucí Letní školy, lékař Václav Liška z Biomedicínského centra a Chirurgické kliniky LF UK v Plzni a FN Plzeň, oceňuje kvalitu letošních přihlášených: „I v letošním roce se nám přihlásili studenti nejenom z Evropy, ale i z dalších kontinentů. Měli jsme opravdu z čeho vybírat. Počet přihlášených několikanásobně převyšoval naše možnosti. Studenti doopravdy cítí možnost seznámit se s něčím důležitým pro jejich další odborný růst, a proto se nám přihlašovali již v průběhu podzimu a prvních měsíců tohoto roku. Měli jsme velmi obtížný úkol vybrat ty nejlepší, v našem případě rozhodovaly předchozí zkušenosti a znalosti a i zájem našich frekventantů o chirurgickou práci.“

Foto: LF UK

Přihlásit se mohou až studenti medicíny od 3. ročníků výše. Komunikačním jazykem školy je angličtina. Většina jejích frekventantů je ze zahraničí, např. z univerzit ze Španělska, Kypru, Belgie, Turecka, Itálie, Saudské Arábie, Nizozemí, Polska, Bulharska, Francie, Austrálie, Švédska, USA, Velké Británie. Pětice účastníků je pak z České republiky.