Máte tyto skleničky? Zbavte se jich, jsou nebezpečné

foto: Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje spotřebitele na skleničky, při jejichž užívání se mohou do jejich organismu dostat toxické kovy – kadmium a olovo, které se z výrobku uvolňují.

Sklenice o objemu zhruba 150 mililitrů jsou ozdobeny půlkruhy ze žlutých a bílých puntíků a prodávají se v balení po třech kusech.  Na sklenicích je barevná polepka s textem (GLASSWARE GREEN APPLE). Na plastovém obalu je nalepena bílá etiketa s uvedeným českým názvem výrobku (Sklenice na pití), kódem Item No: 2021125, číslem šarže B:24, zemí původu, distributorem, neexistujícím EAN kódem, symbolem Zeleného bodu, symbolem výrobku určeného pro styk s potravinami (symbol „pohárku a vidličky“) a symbolem nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

„Z okraje pro pití se uvolňuje kadmium v množství od 1,358 – 2,25 mg na předmět a olovo v množství od 16,52 – 23,7 mg na předmět. Výrobek pro obsah těchto prvků nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to článku 3 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS, podle kterého musí být tyto materiály a předměty vyrobeny tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek použití neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Dále nebyly splněny požadavky § 19 odst. 1 ve spojení s oddílem 1 přílohy č. 9 bod 1.4 vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů,“ informovalo Ministerstvo zdravotnictví.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při pití z takovéto sklenice může docházet ke kontaminaci rtů a nápoje toxickými kovy − olovem a kadmiem a následně k jejich průniku do organismu člověka. Toxicita kadmia je vysoká a kadmium se dokáže hromadit v lidském organizmu, hlavně v ledvinách a játrech. Detoxikace je pomalá a hrozí nebezpečí chronických otrav. U dospělých osob se trávicím ústrojím vstřebává až 10 % přijatého množství olova. U těhotných žen a malých dětí vstřebávání stoupá až na 40 %. Olovo prochází placentou, a proto je při expozici matky exponován i plod. Expozice olovem může vést k poškození celé řady orgánů: ledvin a jater, nervového systému, červených krvinek, cév a svalstva. Při nižších koncentracích dochází k neurologickým poruchám a poškození rozpoznávacích funkcí.