Máte doma tuto hračku? Pro děti je nebezpečná, zjistila inspekce

foto: ČOI

Česká obchodní inspekce zajistila hračku Piano na baterie „Animal World“, která může být riziková nejen pro nejmenší spotřebitele, ale i pro životní prostředí. 

Akreditovaná laboratoř provedla zkoušky, které potvrdily významnou neshodu s požadavky směrnice. Na čtyřech pájených spojích uvnitř hračky bylo zjištěno mnohonásobné překročení obsahu olova i kadmia oproti povoleným limitním hodnotám. Nedodržení požadavků platné legislativy představuje závažné environmentální riziko.

Podle mluvčího ČOI se jedná o piano na baterie, které po smáčknutí příslušných tlačítek vydává zvuky zvířátek, případně hraje jednoduché melodie. Hračka je napájena třemi tužkovými 1,5 V bateriemi typu AA. Na čelní straně jsou v kruhu umístěna čtyři barevná tlačítka s anglickými výrazy pro označení příslušných barev. Po stranách jsou tlačítka ve tvaru čtyř zvířátek. V dolní části jsou klávesy s popisy Do; Re; Mi; Fa; Sol; La; Si; Do a s nakreslenými postavičkami zvířátek. Hračka je uložena v barevné papírové krabici s vyobrazením výrobku, označením značkou shody CE a informací, že je nevhodná pro děti do tří let. Na papírové, dodatečně nalepené etiketě je uvedeno jméno výrobce, včetně jména a adresy distributora a označení, že se jedná o hračku nevhodnou pro děti do tří let a vysvětlení, že hrozí nebezpečí vdechnutí nebo polknutí malých dílků.

„Hračka je rovněž atraktivní spíše pro děti do tří let věku. Svým charakterem a provedením odpovídá požadavkům kladeným na výrobky určené pro rozvoj kognitivních funkcí a praktických znalostí těchto dětí. Vzhledem k uvedeným skutečnostem by měla odpovídat požadavkům jiného článku příslušné normy (článku 14.7 normy ČSN EN 62115). V tom je uvedeno, že baterie hraček určených pro děti mladší 3 let nesmějí být odnímatelné bez použití nástroje, pokud není kryt prostoru pro baterie dostatečně zabezpečen. Kryt pouzdra na vkládání baterií stejně jako vlastní pouzdro s prostorem pro baterie jsou u kontrolovaného výrobku konstruovány tak, aby mohly být vložené baterie zajištěny po umístění krytu šroubem, který je možné uvolnit pouze po použití příslušného nástroje. Z provedené kontroly hračky je zřejmé, že konstrukce výrobku zajištění pouzdra umožňuje. Přesto u všech kontrolovaných výrobků tento šroub chybí a proto lze pouzdro lehce otevřít a baterie vyjmout. V tomto případě hrozí riziko, že pokud malé děti baterie z pouzdra vyjmou a budou je vkládat do úst, mohou nevhodnou manipulací narušit jejich povrchovou vrstvu, čímž může dojít k poleptání kůže malých dětí,“ dodal Fröhlich.