Marcel Hájek: Rekonstrukce parků a vnitrobloků je dobrým počinem, ale musí jít o realistické plány

Marcel Hájek. Foto: ODS

Lékař Marcel Hájek vede kandidátku Občanské demokratické strany na městském obvodě Plzeň 3, je mu 53 let a v současné době pracuje u krajské záchranné služby. Vedle toho také přednáší chirurgii na Fakultě zdravotnických studií ZČU.

Každý lídr má své vize a plány, které by chtěl po svém zvolení realizovat. Jaké jsou ty vaše?

„Jsem lídrem na obvodě Plzeň 3 za ODS, proto se zkusím držet problematiky tohoto obvodu. Dle našeho interního průzkumu zde občany nejvíce trápí parkování – máme v plánu rozšířit rezidenční parkování a smíšené parkování – aby ten, kdo v místě bydlí, měl na parkování právo. A ten, kdo místo jen navštíví, mohl zaparkovat také, ovšem na nějakou kartu či jiný druh dokladu o zaplacení. Bude to místy vyžadovat i nová parkoviště, plánujeme i budování parkovacích domů – u OC Luna. Ne všude jsou ale parkovací domy přínosem, často rodiny, které rozvážejí malé děti ráno do škol, školek či jeslí, nebo jde o seniory, ti všichni musejí parkovat v blízkosti svého domu.“

„Také by se v některých menších lokalitách měly vybudovat mateřské školy, viz Valcha. Někde prostě citelně chybějí. Zlepšení čistoty na obvodě, sběrné dvory a nádoby na separovaný obvod bude jistě také namístě zmnožit. Rekonstrukce parků a vnitrobloků je také dobrým počinem, ale pozor, musí jít o realistické plány s vícerým významem, ne nějaké pouze „zelené“ iniciativní plány. Pak by se ve vnitroblocích nedalo třeba parkovat, to pak ulice na obvodě kapacitně nezvládnou. Rovněž v parcích musí být nějaká obslužnost a objekty k návštěvě a trávení volného času. Zatím tam převažují bezdomovci a toxikomani.“

Kandidujete do vedení centrálního plzeňského obvodu, jaké jsou podle vás klady a zápory tohoto městského obvodu? Existuje v rámci obvodu „něco,“ co by se mělo okamžitě řešit a změnit?

„Klady obvodu jsou obdobné, jako jinde, pouze se v tomto obvodě více překrývají plány obvodu samotného a plány města. Je třeba zde výrazněji, zvláště v oblastech centra a starých Bor koordinovat činnost a investiční akce s městskými zastupiteli, proto kandiduji i do městského zastupitelstva. Zápory jsou zpravidla pomalu probíhající rekonstrukce veřejných komunikací, na nichž se často nepracuje na směny a o víkendech. To jsem nikde v zahraničí neviděl, podmínkou pochopení občany není jen kvalita práce, ale také rychlost. Místy také chybějí kanalizační sběrače, zvláště v okrajových částech a také třeba vodovod Na Výsluní. Občany trápí i stav bezpečnosti na obvodě. Řekl bych méně „botičkování“, jde často o bagatelní přestupky, ale více policistů viditelně v rizikových zónách. Problematika Borského parku bude nutně muset být řešena zároveň s budováním tramvajové trati na Borská pole a rušením konečné č.4 na Borech. Jinak se z tohoto parku stane již opravdu nebezpečné místo s pobytem problematických osob. Jako lékař záchranky vím, o čem mluvím.“

Čím se v současné době profesně zabýváte a jak naopak trávíte volný čas?

„Jsem lékař – chirurg a mám vystudovánu také teologickou fakultu, oba obory mne zajímají a vyplňují mi hodně volného času, medicína i pracovně. Po návratu z vojenských misí, kde jsem pracoval po léta také jako chirurg, byla zrušena smlouva mezi AČR a FN Plzeň, takže jsem odešel k ZZS Plzeňského kraje. Zatím mi to vyhovuje především časově , protože také přednáším chirurgii a traumatologii na Fakultě zdravotnických studií ZČU, zkouším, vedu kvalifikační práce apod.Rád také cestuji, zejména za brouky, mou zálibou je entomologie a samozřejmě se věnuji rodině. Myslím, že to vše dohromady můj denní, často i noční čas, bohatě vyplní.“