M klub zve do západní Afriky

M klub

Západní Afrika, tradice i současnost – to je název pondělní(18.března) přednášky cestovatele Tomáše Kubeše v M klubu v Plzni – Skvrňanech. Navštívíte národní parky, ale i přeplněná města. Pojedete v autě i na velbloudu. Zajdete na karneval, tržiště i do baru. Začíná se v 18 hodin.