Lovecká hudba zněla nad Klabavou

Trubači Okresního mysliveckého sdružení Domažlice

Po zhruba roční přestávce se v   areálu kynologů z Klabavy na Rokycansku uskutečnil další ročník loveckého vytrubování. V  podvečer  se díky nejrůznějším hudebním seskupením i jednotlivcům, kteří se zabývají mysliveckým troubením, a myslivců z Honebního společenstva Litohlavy – Klabava rozezněly tóny mysliveckých skladeb a signálů. Posluchači, kterých byla více než stovka, a to nejen z  řad myslivců, tak zažili netradiční mysliveckou akci připomínající myslivost jako významnou součást kulturního dění v obcích. Celý večer se proto nesl v  duchu rozvíjení společenského ducha  české myslivosti, která má jen na Rokycansku necelých půl tisícovky členů. Součástí loveckého vytrubování bylo i střílení z  praku, střelba ze vzduchovky, kvalitní občerstvení a podvečerní neformální setkání při plápolajícím ohni a nastalé tmě.

Kozojedští trubači aneb sourozenci Kučerovi

Výše uvedení organizátoři, tak letos volně navázali na předešlé úspěšné prezentace myslivecké činnosti a pro všechny zájemce, kterých mohlo být pochopitelně ještě více, uspořádali více než dvouhodinový koncert. V  něm se vystřídali nejrůznější soubory malých i velkých trubačů. Představili se nejen Trubači OMS ČMMJ Domažlice, Lobezští trubači či Kozojedští trubači, ale asi největší obdiv sklidili Pootavští trubači, kteří patří nejen k hudebním špičkám v této myslivecké disciplíně, navíc  jsou i výborní myslivci. To se projevilo při přátelském setkání po samotném koncertu lovecké hudby, který si postupně na Rokycansku buduje svoji tradici.

Zlatým hřebem večera byli bezesporu Pootavští trubači

I ostatní soubory však svým velice zdařilým vystoupením daly jasně najevo, že myslivost je kromě souboru činností prováděných v  přírodě ve vztahu k  volně žijící zvěři i spolková činnost směřující k  udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého národního kulturního dědictví. Myslivci a zároveň i trubači tak v  rámci koncertu i po něm představili svoji bohatou mysliveckou činnost, ale i široké spektrum souvisejících činností, které s  myslivostí a ochranou přírody tvoří neoddělitelný celek, který je nutné neustále rozvíjet.