Loni se dařilo, Plzeň hospodařila s přebytkem 224 milionů

Magistrát města Plzně. Foto: Richard Beneš

Přebytkem ve výši 224 milionů korun skončilo hospodaření města Plzně za rok 2018. Do městské kasy přitekly další volné zdroje, s nimiž město původně nepočítalo. Podařilo se je získat díky lepším příjmům a zejména úsporou výdajů. Přebytek město využije na řadu investic a akcí. Mimo jiné na kofinancování dotačních projektů, na revitalizaci prostoru u nádraží, na opravy bytového a nebytového fondu, repanelizaci tramvajové trati ve Slovanské ulici a další. Rozhodli o tom zastupitelé na pondělním jednání zastupitelstva.

Co se týká přebytku, pro magistrát činí 133 milionů korun, pro městské obvody 91 milionů korun. Příjmy Plzně ve výši 6,39 miliardy korun vykázaly za rok 2018 plnění na 100,5 procenta, výdaje byly naplněny na 96,1 procenta. Díky pozitivní bilanci tak můžeme spustit další akce a projekty, jež původně v rozpočtu zahrnuty nebyly,“ přiblížil radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf (ODS).

Celkem 32,5 milionu korun z přebytku chce Plzeň vložit do svého fondu pro kofinancování dotovaných projektů. Ze zbývající části přebytku zastupitelé schválili například financování revitalizace prostoru u nádraží ve výši 15 milionů korun. Jde o zpevnění prostranství před novým terminálem v Šumavské ulici. Částkou devět milionů korun město posílí rozpočet určený na rekonstrukce svého bytového a nebytového fondu. Devět milionů uvolní také na rekonstrukci spojovací chodby v domově pro osoby se zdravotním postižením Nováček.

V oblasti sociální využije město 950 tisíc korun na rozšíření stále žádanější služby Senior Expres. Vozový park tam od září posílí již sedmý vůz. Kromě toho se také zmodernizuje dispečink dané služby. Cílem je zvýšit komfort volajících, zlepšit systém rezervací, a to včetně neslyšících a nevidomých. Senior expres zajišťující přepravu seniorů starších 70 let a zdravotně postižených občanů na území města Plzně a blízkého okolí přepravil od doby svého vzniku pěti lety už téměř 51 tisíc cestujících.

Podpora půjde i do oblasti sportovní infrastruktury, kdy se o 7,7 milionu korun navýší peníze na stavební investice v rámci stadionu Štruncovy sady a Luční. „Z dalších projektů budeme například spolufinancovat zateplení 51. mateřské školy v Částkově ulici, připravena je částka 3,6 milionu korun, suma 2,9 milionu korun zase posílí rozpočet akce repanelizace tramvajové trati Slovanská. Za 1,8 milionu korun upravíme sociální zařízení v objektu restaurace v zoologické zahradě,“ doplnil David Šlouf.

Město podpoří i úpravu volných kanceláří na adrese Palackého 16, za tři miliony korun tam zrekonstruuje prostory pro chráněné bydlení pro neziskový sektor s ubytováním až pro 15 osob se sociální službou. Podpora půjde například také i na nové osvětlení expozice a kamerový systém pro Galerii města Plzně. V tomto případě jde o částku 300 tisíc korun.