Lochotínský park čeká další obnova. Přibudou stromy, lavičky i dětské prvky

foto: M. Osvaldová

V letošním roce se chystá pokračování v celkové revitalizaci Lochotínského parku v návaznosti na obnovu první části parku, která proběhla v roce 2015. Náklady na další akci mají být kolem 20 milionů korun.

Projekt obnovy, který plánuje Správa veřejného statku města Plzně, zahrnuje pěstební zásahy a úpravy stávající zeleně, nové výsadby stromů, regeneraci a znovuzaložení travnatých ploch, květinové záhony, zavlažovací systém, úpravu veškerých pochozích ploch či tůň na zachycení srážkové vody. Kromě toho dojde také k doplnění rekreační vybavenosti. Chystají se nové mobiliáře, informační systém, dětské prvky nebo fit prvky pro dospělé. Část parku nad Lochotínským pavilonem bude realizována až po ukončení stavby retenční nádrže Vinice. „Související investicí bude položení kanalizačního potrubí podél retenční nádrže Vinice, jež má v budoucnu sloužit pro převedení dešťových vod z oblasti Vinic a Kopeckého pramene do parku a dále do nivy Mže,“ doplnil Martin Lukeš ze Správy veřejného statku města Plzně.