Letošní sbírka Díky dětem vyvrcholila v Plzni galavečerem Kouzlo Vánoc

Díky dětem

Po celý rok 2018 probíhala sbírka Díky dětem. Projekt je založen na myšlence pomoci dětí dětem, která vznikla v roce 2013, kdy začalo Storm Ballet studio Plzeň pořádat Kouzlo Vánoc, charitativní večer, jehož výtěžek je poukazován na dobročinné účely. Za dobu jeho trvání bylo zasláno více než 300.000,- Kč na pomoc handicapovaným či znevýhodněným dětem. Od roku 2018 začala spolupráce s celoročním projektem Díky dětem, do něhož se může zapojit kdokoliv příspěvkem na transparentní účet, zasláním DMS či výtěžkem z konkrétní akce.

Kouzlo Vánoc je poslední akcí v roce, jejíž výtěžek je věnován právě na projekt Díky dětem a k datu konání Kouzla Vánoc je sečtena částka, která poputuje na pomoc dětem. Garantem sbírky Díky dětem je Nadace 700 let města Plzně.

V rámci galavečera vystoupila v Parkhotelu v Plzni Natálie Grossová, Amelie Pokorná, Anna Palková, Ema Katrovas, Daniel Kfelíř a samozřejmě tanečníci Talentového centra tance Storm Ballet. Večerem provázel Ondřej Vodný. Akce proběhla pod záštitou primátora města Plzně Mgr. Martina Baxy a i tradičně jí požehnal biskup plzeňský Mons. Tomáš Holub.

Částka, která bude z projektu Díky dětem 2018 poskytnuta: 185.000,- Kč.

Přispěje na tyto projekty: Znakovka do škol, Zdravínek ve FN Plzeň a handicapovaní sportovci TJ Halma