Letní barokní festival začíná v Mariánské Týnici

foto: Mariánská Týnice

V budově bývalého cisterciáckého proboštství v Mariánské Týnici na severním Plzeňsku bude dnes odpoledne slavnostně otevřeno centrum baroka. Jeho součástí je přednáška „Barokní zahrady“ s prohlídkou ambitu. Účastníky jistě zaujme také beseda na téma „Jak se vařilo v čase baroka“ spojená s ochutnávkou. V 19 hodin pak navazuje zahajovací koncert festivalu v kostele Zvěstování Panny Marie, na kterém vystoupí hobojisty Viléma Veverky za doprovodu Ensemble 18+. Celý program následně ukončí barokní ohňostroj.

Centrum baroka sídlí v budově bývalého cisterciáckého probošství, jehož projektantem byl jeden z nejvýznamnějších barokních architektů – Jan Blažej Santini-Aichel, kde sídlí též příspěvková organizace Plzeňského kraje – Muzeum a galerie severního Plzeňska. Centrum baroka se ve svém programu zaměřuje na tři priority – poznání, prezentace a péče o specifický obor kulturního

Foto: http://www.vilemveverka.cz/
Foto: http://www.vilemveverka.cz/

dědictví, které patří k základním charakteristikám regionu. Muzeum bude vytvářet studijní zázemí pro poznání baroka, pomáhat při jeho prezentaci a organizovat programy, které budou mít vzdělávací, osvětový a dokumentační ráz.

Kostel Zvěstování Panny Marie s proboštstvím a ambitem byly postaveny podle projektu Jana Blažeje Santiniho-Aichla, významného architekta vrcholného baroka, jehož stavby nacházíme též v Plasích, Kladrubech, Praze a Žďáru na Sázavou. Základní kámen k barokní stavbě položil plaský opat Eugen Tyttl roku 1711 a dal vybudovat kostel na půdorysu rovnoramenného kříže, v jehož středu se klene mohutná kupole zakončená lucernou. Na západ od kostela se nachází ambit, jehož zrcadlová obdoba měla být též na východní straně. Výstavba areálu pokračovala až do roku 1777, kdy byl nový kostel vysvěcen. Proboštství je nádherná budova obrácená fasádou k jihu. Areál je významnou kulturní památkou a krajinnou dominantou severního Plzeňska. Sídlí v něm Muzeum a galerie severního Plzeňska, zřizované Plzeňským krajem.