Lékařská fakulta v Plzni zahájí druhou etapu výstavby kampusu

Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy začne na podzim stavět další část svého kampusu v Plzni na Lochotíně. Plný provoz nové budovy je plánován od akademického roku 2022/2023. Po více než 75 letech své existence se tak Lékařská fakulta v Plzni dočká sídla, které je naprojektováno přímo pro moderní výuku všeobecného a zubního lékařství.

Budování nového minikampusu začalo první etapou v roce 2012. Do roku 2014 vyrostly v sousedství Fakultní nemocnice Plzeň na Lochotíně tři nové objekty – sídlo pro pět teoretických ústavů fakulty a dvě budovy Biomedicínského centra, které se věnuje primárně výzkumu. Zbývající teoretické ústavy jsou však stále umístěny v historických budovách, které byly původně určeny k jinému účelu – např. bývalý dětský domov, vyšší hospodářská škola, krajská politická škola, navíc jsou ve městě rozptýleny po několika lokalitách.

Záměrem fakulty již od začátku bylo přesunout své působení zcela do nového kampusu, proto fakulta pokračovala v hledání zdrojů financování a od roku 2015 začaly přípravné práce na druhé etapě výstavby. Žádost o podporu výstavby z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byla úspěšná a v srpnu 2019 dospěla fakulta po několika kolech výběrového řízení k podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby – společností GEMO a.s.

„Na místě stavby již byly provedeny přípravné práce – proběhla skrývka ornice a proběhl prvotní archeologický průzkum,“ říká koordinátor stavby Libor Kočí. Podpisem smlouvy s generálním zhotovitelem stavby se tak může naplno rozběhnout výstavba budoucí hlavní budovy kampusu, nazývaného též Univerzitní medicínské centrum (UniMeC). „Na jednom místě tak konečně budou soustředěny prostory pro výuku a výzkum i děkanát a menza – kompletní zázemí pro studenty i pedagogy,“  shrnuje proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty Dana Müllerová. Kromě poslucháren a seminárních místností je v nové budově počítáno i s moderními laboratořemi, výukovými ambulancemi, či výukovou kuchyní.  Navíc koncentrací všech neklinických pracovišť do jednoho kampusu dojde k zefektivnění provozu fakulty, rozšíření a zjednodušení spolupráce jednotlivých pracovišť, zjednodušení sdílení laboratoří a přístrojů apod. V neposlední řadě dojde i ke zlepšení dostupnosti a spolupráce s klinickými pracovišti v sousední fakultní nemocnici.

Zatímco I. etapa výstavby zahrnovala investice do budov a přístrojů ve výši 462 milionů korun, do aktuálně zahajované výstavby budov bude investováno téměř 1,5 miliardy. V budoucnu je uvažováno ještě s třetí etapou. Tou by měla být sportovní hala a zároveň sídlo Ústavu tělesné výchovy, který jako jediný i po dokončení aktuální II. etapy zůstane umístěn mimo nový kampus.