Lékařská fakulta má novou Kardiologickou kliniku

foto: LF Plzeň

Během léta 2018 byl na fakultě završen několikaletý proces příprav, jehož výsledkem je vznik nového pracoviště – Kardiologické kliniky. „Kardiologická klinika LFP a FN Plzeň vznikla 1. 8. 2018 transformací z Kardiologického oddělení FN Plzeň,“ vysvětluje Richard Rokyta, přednosta kliniky a garant oboru kardiologie na LF v Plzni. 

Vzniku kliniky předcházely náročné přípravy jak v segmentu zdravotnictví, tak ve výuce a výzkumu. Klinika má t. č. 120 zaměstnanců, 3 docenty a 15 atestovaných kardiologů. Významné je rovněž zastoupení lékařů ve výboru České kardiologické společnosti a v jejích odborných asociacích. Pracoviště poskytuje superspecializovanou kardiologickou péči dospělým pacientům se srdečními onemocněními, je leaderem v oblasti radiálního přístupu k srdečním katetrizacím a intervencím a v posledních letech došlo též k rychlému rozvoji kardiologické intenzivní péče a arytmologie. Kromě zvýšení prestiže pracoviště na mezinárodní, národní i lokální úrovni se zlepší péče o pacienty s chorobami srdce a cév z celého Plzeňského kraje. Obor kardiologie se v posledních letech velmi dynamicky rozvíjí a mezi studenty plzeňské lékařské fakulty se o něj zvyšuje zájem. Se vznikem kliniky dojde k dalšímu zkvalitnění pre- i postgraduální výuky v kardiologii. Již v prosinci letošního roku se na Kardiologické klinice v Plzni budou konat atestace z kardiologie.

V oblasti výzkumu se klinika zaměří na klinický výzkum ischemické choroby srdeční, zánětlivých onemocnění srdce a poruch srdečního rytmu.