Krásy Modravska představí nově otevřená naučná stezka

Turisté a informační centrum na Modravě

Nová šumavská naučná stezka Modrava – Hradlový most (Rechle) se dočkala v pátek slavnostního otevření. Návštěvníci Modravska teď mohou nově objevovat nejen ojedinělé přírodní scenérie řeky Vydry, ale vyhnou se i nebezpečnému silničnímu úseku od Hradlového mostu do Modravy, na který byli dosud odkázáni.

„Stezka vede neupraveným lesním a lučním terénem, přes zamokřená místa po povalovém chodníku a je určena výhradně pěším turistům. Na naučné stezce jsou čtyři informační tabule, které upozorňují na přírodní fenomény, kterými stezka prochází. Tedy na řeku Vydru, na živočichy žijící v místních vodách, na rostlinstvo rostoucí v přilehlých zamokřených lokalitách a na geologické procesy, kterými vznikly ojedinělé kamenné útvary,“ vysvětlil starosta Modravy Antonín Schubert.

Popis stezky bude umístěn i na informačním turistickém portálu Šumava – Bavorský les https://www.sumava-bavorskyles.cz „Naučná stezka se vybudovala v rámci projektu „Putování bez hranic srdcem Evropy“ s celkovými náklady 1,1 milionu korun. Financována byla z 85 procent z programu přeshraniční spolupráce, pět procent hradil stát a deset procent šlo z rozpočtu obce Modrava,“ doplnil starosta Modravy Schubert.