Krajští záchranáři trénují na nových simulátorech

Foto: Plzeňský kraj

Nové modely pro výcvik a výuku má k dispozici Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje. Cílem má být upevnění znalostí a dovedností záchranářů tak, aby byli připraveni poskytnout kvalitní přednemocniční neodkladnou péči kritickému pacientovi v kritických momentech.

foto: Plzeňský kraj

„Získané výukové modely dospělého, dítěte i novorozence slouží na výuku rozšířené neodkladné resuscitace lékařů i nelékařů. Výukové modely jsou určeny k nácviku intraoseálního vstupu, simulace zobrazovací metody sono, realistický model k zajištění dýchacích cest s výukou umělé plicní ventilace a simulace závažného traumatu u pacienta,“ vysvětluje Pavel Hrdlička, ředitel Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje s tím, že všechny tyto simulátory se řadí do vyšší úrovně simulačních dovedností a poskytnou lektorům vzdělávacího výcvikového střediska rozšířené možnosti pro výcvik zaměstnanců ZZS PK.

foto: Plzeňský kraj

V rámci projektu získala ZZS PK také simulátor pracoviště operačního střediska. „Při výcviku operátorů na pozici call-taker bude velkým přínosem možnost tréninkového přijímání tísňových výzev pod dohledem vedoucího pracovníka nebo zkušenějšího operátora,“ pokračuje Hrdlička. Toto bude možné simulovat se všemi náležitostmi, ale v klidném prostředí bez ruchu ostrého provozu. Díky izolaci pracoviště, může byt situace s operátory opakovaně rozebírána, zpětně hodnocena a znovu trénována. Trénink operátorů bude orientován na nestandartní situace při příjmu tísňové výzvy.

Vybraní lektoři vzdělávacího výcvikového střediska budou proškoleni v ovládání simulátorů v průběhu června 2019, zapojení výukových modelů do vzdělávání je plánováno již na podzim roku 2019. „Výukové modely přispějí k upevnění znalostí a dovedností zaměstnanců zdravotnické záchranné služby tak, aby byli připraveni poskytnout kvalitní přednemocniční neodkladnou péči kritickému pacientovi v kritických momentech,“ říká radní pro oblast zdravotnictví Milena Stárková.