Krajský úřad zrušil stavební povolení v problematické kauze z Hojsovy Stráže

Stavební činnost na tomto pozemku na Hojsově Stráži už skončila.

Sousedský spor budí vášně v Hojsově Stráži na Železnorudsku. Majitel jednoho z pozemků tam začal se stavbou domu i přes nesouhlas svého souseda. O stavební povolení žádal hned dvakrát, v prvním případě bylo na základě sousedových připomínek zamítnuto. Napodruhé se o připravované stavbě dotčený soused už vůbec nedozvěděl.

„Ta řízení byla původně dvě a klient tam vznášel několik věcných námitek proti výstavbě. Následně došlo k zastavení obou stavebních řízení z důvodu zpětvzetí těch žádostí stavebníků. Po několika měsících se na vedlejším pozemku objevily stroje, které tam započaly výstavbu. Na základě toho jsme zjistili, že stejní stavebníci požádali o stavební povolení podruhé se stavebním projektem. Stavební úřad to řešil tím způsobem, že klienta nepřizval jako účastníka stavebního řízení tak, že ho obešel,“ uvedla Katarína Kožiaková Oboňová, advokátka postiženého souseda.

Dotčený majitel pozemku se proto obrátil na Krajský úřad Plzeňského kraje, aby v této záležitosti zjednal nápravu. Ten mu dal za pravdu a stavební povolení zrušil.

Městský úřad v Železné Rudě

„Stavební odbor na Železné rudě vydal rozhodnutí, se kterým se ale nijak neztotožnil stavební odbor na kraji. Jednalo se spíše o technickou záležitost a ta tkvěla v tom, že stavební odbor na Železné Rudě neobeslal a nevyzval vlastně majitele sousední parcely. Stavební odbor krajského úřadu označil toto jednání za pochybné a na základě toho zrušil stanovisko vydané naším stavebním odborem na Železné Rudě,“ vysvětlil starosta Železné Rudy Filip Smola (ČSSD).

Advokátka Kožiaková Oboňová konstatovala, že je otázkou k posouzení nadřízeného krajského úřadu, případně jiných státních orgánů, nakolik byl postup železnorudského stavebního úřadu v uvedené kauze úmyslný nebo nedbalostní. „Stavební povolení, které podruhé vydal stavební úřad takovým způsobem, že obešel účastníka řízení, krajský úřad jakožto nadřízený úřad zrušil jako nezákonné,“ uvedla advokátka. Podle jejích slov by si mělo město Železná Ruda zjistit, zda jsou tato řízení, kde došlo k nezákonnému vydání stavebního povolení ojedinělá, nebo zda se jedná o nějakou systémovou chybu.

Vedení města tvrdí, že v minulosti se nic podobného nestalo. Podle něj není vydávání stavebního povolení právě v oblasti, kde je chráněná krajinná oblast, vždy jednoduchý proces. „Aktuálně intenzivně jednám s majitelem pozemku, který se ohradil proti stavební činnosti na sousedním pozemku. Jednáme ve společné shodě a hledáme takové varianty, které budou schůdné jak pro město, tak samozřejmě i pro majitele. Jsem si zcela jistý, že dojdeme ke stejné shodě,“ doplnil starosta Smola.

V současné době už stroje na pozemku nejsou, zůstala tam pouze opuštěná základová deska domu. Co bude dál, ukáží nejbližší týdny.