Krajské nemocnice mají vlastní magazín

Takto vypadá první číslo magazínu SRDCE

Nemocnice Plzeňského kraje začaly vydávat vlastní magazín. Je určený hlavně zaměstnancům, ale distribuovat se bude bezplatně i pacientům a návštěvníkům nemocnic a také studentům zdravotnických škol. První číslo vyšlo v tomto týdnu v nákladu 4000 výtisků.

Klatovská nemocnice

„Vedle intranetu, webů, sociálních sítí, klasických médií a samozřejmě verbální komunikace je časopis dalším účelným způsobem, jak informovat zaměstnance, jejich rodiny a rovněž veřejnost o zajímavostech ve všech nemocnicích skupiny,“ uvedl předseda představenstva Nemocnic Plzeňského kraje Marek Kýhos.

Obsah je složen z rubrik, které se budou opakovat. Mezi nimi budou mimo jiné rozhovory, představení zajímavých pracovníků, představení nemocnic, preventivní rady odborníků, aktuality a hlavní téma čísla. Aby výroba časopisu nezatěžovala rozpočet skupiny, bude obsahovat také inzerci. Veřejnost se s časopisem setká buď přímo na lůžkových odděleních nebo v lékárnách a čekárnách ambulancí, ve veřejných prostorách krajského úřadu a na dalších veřejných místech.