Kraj vybudoval halu pro praktický výcvik učňovských oborů ve stavebnictví

Novou halu si prohlédlo vedení kraje i magistrátu. Foto: KÚPK

Moderní halu pro praktický výcvik učňovských oborů ve stavebnictví slavnostně otevřeli zástupci Středního odborného učiliště stavebního v Plzni společně s hejtmanem Josefem Bernardem (ČSSD) a jeho náměstkyní Ivanou Bartošovou (KDU-ČSL). Nová hala bude na praktickou činnost v oboru připravovat truhláře, instalatéry, malíře a lakýrníky. Plzeňsky kraj, který školu zřizuje, dofinancoval výstavbu haly téměř 5 miliony korun, větší část nákladů pak škola pokryla dotací z Integrovaného regionálního programu. Celkové náklady na výstavbu moderní haly jsou vyčísleny na 45 milionů korun.

Slavnostní stříhání pásky před novou halou. Foto: KÚPK

„Dlouhodobě se snažíme různými prostředky podporovat technické obory, ale právě tahle cesta je ta správná. Moderní hala, která žáky připraví na vstup do reality, jim ukáže, jak jejich obor v reálu funguje. To je to, co technické obory potřebují. Sám jsem si obor vybíral právě podle toho, jak vypadaly prostory pro praktické vyučování,“ řekl při slavnostním otevření haly v areálu SOU stavebního v Plzni hejtman Josef Bernard.

Dosud byla pro žáky stavebního učiliště praxe realizována ve čtyřech prostorách, a to v Borské ulici, Harantově, Jateční a Křimické. Prostor pro odborný výcvik byl dlouhodobě nedostatečný. Proto vedení učiliště intenzivně již téměř 10 let situaci řešilo. Po složitém řešení komplikovaných majetkoprávních vztahů ve věci vhodného pozemku pro výstavbu vznikla řada studií technicko-ekonomických i výstavby. Poté podala škola žádost o dotaci z Integrovaného regionálního programu – Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol.

Hejtman si prohlíží vybavení nové haly pro odborný výcvik. Foto: KÚPK

Hala se začala budovat v lednu 2018. Její celkové náklady dosáhly 45 milionů korun. Z toho vnitřní vybavení přišlo na 3,5 milionu korun. Plzeňský kraj dofinancoval projekt částkou 4,8 milionu korun. V moderní hale je ruční truhlářská dílna s kapacitou pro 48 žáků, strojní truhlářská dílna, instalatérská dílna s kapacitou 45 žáků a pracoviště malířů a lakýrníků pro 12 žáků.

Propojení dílen v areálu umožňuje spolupráci odborného výcviku s teoretickým vyučováním, nabízí také možnost spolupráce se základními školami a firmami. Žákům přináší komfort bez přesunu po městě do odlehlých prostor, mohou se stravovat ve školní jídelně učiliště a dochází také ke zjednodušení logistiky při rozvozu materiálu na dosavadní jednotlivá pracoviště.