Kraj rozdělí obcím 67 milionů korun na vodovody a kanalizace

Krajský úřad Plzeňského kraje.

Prostřednictvím dotačního programu vodohospodářské infrastruktury rozdělí letos Plzeňský kraj 67 milionů korun. Nemusí to být ale konečná částka. Radní totiž budou ještě jednat o navýšení uvedené sumy. Připojení obyvatel na vodovody a kanalizace v Plzeňském kraji probíhá rychleji, než je republikový průměr.

„Z celkového počtu 501 obcí v Plzeňském kraji se podařilo do dnešního dne vybudovat vodovod v 383 obcích a kanalizaci v 399 obcích. Ze statistik také vyplývá, že se v našem regionu zvyšuje podíl připojených obyvatel na vodovody a kanalizace rychleji, než roste celostátní průměr,“ vysvětluje radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Radka Trylčová (ODS).

Plzeňský kraj dlouhodobě podporuje výstavbu a projektování vodovodů a kanalizací. V roce 2018 bylo v tomto programu rozděleno 85 milionů korun a předpokládá se, že letošní částka ve výši 67 milionů není konečná. Za roky 2016 a 2017 stoupl podíl připojených obyvatel na vodovody v Plzeňském kraji z 84,4 procent na 85,0 procent a u kanalizace z 83,8 na 84,9 procent.

Plzeňský kraj je specifický nízkou hustotou osídlení, kdy je velký počet obcí a jejich místních částí s velikostí do 200 obyvatel rozmístěno na rozlehlém území. To je důvod, proč je budování sítě vodovodů a kanalizací nákladnější, než v hustě osídlených oblastech. „Obec bez vodohospodářské infrastruktury však neznamená, že zde nemají lidé co pít, nebo že vypouštějí nečištěné odpadní vody přímo do řek. Jen je zde často jediným ekonomicky udržitelným řešením individuální zásobování pitnou vodou ze studní, či použití domovních čistíren odpadních vod,“ dodává Radka Trylčová.