Kraj přispívá desítkami milionů korun na silniční stavby v Plzni

Krajský úřad Plzeňského kraje.

Za výrazného přispění Plzeňského kraje se budou i v Plzni v roce 2019 realizovat významné dopravní stavby. Jedná se zejména o druhou etapu městského okruhu. Plzeňský kraj má ve svém vlastnictví asi 4 616 km silnic II. a III. tříd, z čehož jen 101 km se nachází na samotném území města Plzně. Přes tento velký nepoměr vynakládá Plzeňský kraj na zlepšení dopravní infrastruktury města Plzně nemalé finanční prostředky.

Druhá etapa městského okruhu spojí ulice Chebská (Křimice) a silnici I/20 ve směru na Karlovy Vary (Košutka). „Zde Plzeňský kraj předpokládá investici ve výši 1,8 miliardy korun. Tato největší stavba na území města Plzně by měla být zahájena v roce 2019 a dokončena v průběhu roku 2022,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek (STAN).

Dalšími neméně významnými a finančně náročnými projekty na území města Plzně, které se v současné době realizují, jsou silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné Chrástecká 2. etapa, kde se Plzeňský kraj na investici podílí částkou ve výši 54 miliony korun. Jedná se o společnou stavbu s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a městem Plzní. Investici kraje za 31 milionů korun představují stavební úpravy Mohylové ulice, včetně rekonstrukce mostu přes Úslavu.

Jinou společnou akcí města a kraje je rekonstrukce Dlážděné ulice včetně okružní křižovatky a silnice III/18032 v Radobyčicích, do které hejtmanství vložilo 15 milionů korun. Částkou 20 milionů se pak kraj podílí na rekonstrukci silnice II/231 a ulice 28. října. V plánu jsou pak další investiční projekty, jako je rekonstrukce Červenohrádecké ulice, Tyršova mostu v Radobyčicích nebo rekonstrukce Sušické ulice.