Kraj poskytne 44 milionů Muzeu Šumavy Sušice na vybudování sklářského muzea

Ilustrační foto

Nové sklářské muzeum vznikne v Sušici. Plzeňský kraj totiž poskytne návratnou finanční výpomoc ve výši téměř 44 milionů korun Muzeu Šumavy Sušice na projekt s názvem „Vybudování sklářského muzea včetně bezbariérového přístupu a rekonstrukce depozitáře v Kašperských Horách“. Projekt vznikne v rámci integrovaného operačního programu pro období 2014-2020. Rozhodli o tom radní Plzeňského kraje.

„Cílem tohoto projektu je představit šumavské sklářství ve větším měřítku a na větší ploše, než je tomu v současnosti. Nová expozice by měla představit nejen historii a produkci nejvýznamnějších šumavských skláren, ale i to, jak jejich činnost ovlivnila hospodářský, kulturní a duchovní život zdejších obyvatel,“ informoval náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast kultury Vladislav Vilímec.