Kraj podpoří více než třemi miliony stavbu úseků cyklostezek ve Stodu a v Chotěšově

Ilustrační foto: Richard Beneš

Další úseky cyklostezky vzniknou ve Stodu a v Chotěšově. Podél řeky Radbuzy od ulice Nábřežní ve Stodu k rybníku Divoký vznikne nový úsek cyklostezky na mezinárodní cyklotrase CT 3. Radní Plzeňského kraje už odsouhlasili příspěvek městu Stod na tuto stavbu ve výši 1,7 milionu korun. Stejnou částku radní kraje přiklepli radní kraje i pro Chotěšov, který chce budovat cyklostezku v úseku Mantov-Vachtlův mlýn. Poskytnutí financí pro obce bude ještě schvalovat zastupitelstvo.

„Plánovaný úsek o délce 1600 metrů a šířce tři metry začíná napojením na již realizovaný průtah cyklotrasy CT 3 městem Stod a pokračuje z ulice Nábřežní po současné polní cestě podél řeky Radbuzy k rybníku Divoký. Zde se napojí na již vybudovaný úsek cyklotrasy realizovaný v roce 2016, který vede až do obce Chotěšov,“ řekl náměstek hejtmana Plzeňského kraje Pavel Čížek (STAN).

Díky tomuto projektu se vybuduje dílčí úsek mezinárodní cyklotrasy CT 3 a cyklodoprava se tak svede z vytížených silnic I/26 a II/230. „Dále se propojí již vybudované části předmětné cyklotrasy ve směru Stod-Chotěšov. Tuto cyklotrasu hojně využívají obyvatelé Stoda a Chotěšova nejen k volnočasovým aktivitám, ale i k dojezdu do zaměstnání. Vybudováním dalšího úseku cyklotrasy CT 3 se zkrátí vzdálenost mezi městem Stod a obcí Chotěšov. Taktéž přispěje ke zvýšení bezpečnosti cyklistů,“ zdůraznil hejtman Josef Bernard (ČSSD).

Nový úsek cyklostezky v úseku Mantov-Vachtlův mlýn bude stavět obec Chotěšov. Radní kraje souhlasili s poskytnutím částky 1,7 milionu korun na stavbu cyklostezky, která leží na mezinárodní cyklotrase CT 3. V tomto případě se jedná o 1600 metrů dlouhý úsek, široký 2,5 metru. Začíná napojením na již hotový průtah cyklotrasy CT 3 obcí Mantov a pokračuje po současné polní cestě podél řeky Radbuzy, od které se postupně odklání po současné polní cestě k Vachtlovu mlýnu. Cyklotrasa dále pokračuje po již opravené místní komunikaci k obci Vstiš.

„Předmětný úsek cyklotrasy je v současné době ve špatném stavu s nezpevněným povrchem s častými výmoly a opravuje se pouze různorodou stavební sutí. Také tento dílčí úsek mezinárodní cyklotrasy CT 3 svede cyklodopravu ze značně zatížených silnic I/26 a II/230,“ doplnil náměstek Čížek. Dále se propojí již vybudované části předmětné cyklotrasy ve směru Chotěšov-Dobřany. Také po této cyklotrase jezdí mnozí obyvatelé Chotěšova do zaměstnání.