Kraj podpoří provoz Hospicu svatého Lazara dotací ve výši 2,3 milionu korun

Hospic sv. Lazara

Dotaci ve výši 2,3 milionu korun obdrží letos od Plzeňského kraje Hospic svatého Lazara v Plzni, který je jediným kamenným hospicem v regionu. V minulosti dávalo hejtmanství na provoz hospicu každoročně jeden milion korun. Finance jsou určené na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním služeb lůžkové hospicové a paliativní péče.

„V současné době probíhá v hospicu rekonstrukce výtahů, která se neplánované protáhla, původně měla trvat jen tři měsíce. Rekonstrukci zajišťuje město Plzeň, kterému patří i budova hospicu. Vzhledem k tomu, že zařízení bez výtahů nemůže fungovat, poskytl mu kraj azyl ve své Rokycanské nemocnici po dobu rekonstrukce. Bohužel se snížila kapacita hospicu z 28 lůžek na 16, které mohla poskytnout Rokycanská nemocnice,“ uvedla krajská radní pro oblast zdravotnictví Milena Stárková (ČSSD) po pondělním jednání rady kraje.

Vzhledem k tomu, že se hospicu vzhledem ke snížení kapacity lůžek po dobu oprav snížil zisk, poskytl, rozhodlo se vedení kraje navýšit pravidelný příspěvek na činnost o 1,3 milionu korun. Přidělení dotace budou ještě schvalovat zastupitelé. Dalších 2,5 milionu korun dává na provoz hospicu město Plzeň. „Vedle kamenného Hospicu svatého Lazara působí v Plzeňském kraji ještě tři mobilní hospice, kraj finančně podporuje dva z nich,“ doplnila radní Stárková.

Hospic svatého Lazara poskytuje paliativní péči hospicovým pacientům z celého Plzeňského kraje od roku 1998. Cílem paliativní péče je zlepšení kvality života nemocným, kteří trpí nevyléčitelnou, převážně onkologickou chorobou v jejím pokročilém nebo terminálním stadiu. Financování této péče je dlouhodobě komplikované a podfinancované.

Částečně je činnost hospice hrazena z plateb od zdravotních pojišťoven, další výnosy jsou tvořeny platbami pacientů a čerpanými příspěvky pacientů na péči podle zákona o sociálních službách. Tyto výnosy pokryjí náklady vynaložené v souvislosti s péčí o klienty hospicu pouze z části.