Kraj investuje dva miliony korun na dotace do programu na ochranu přírody

Krajský úřad Plzeňského kraje.

Dva miliony korun rozdělí Plzeňský kraj ze svého rozpočtu v rámci dotačního programu Ochrana přírody 2019. Příjem žádostí bude probíhat od 5. února do 22. února 2019 prostřednictvím aplikace eDotace.

Dotace budou poskytovány zejména na praktická opatření ke zvyšování, případně zachování druhové rozmanitosti, ochranu biotopů a stanovišť především chráněných a vzácných druhů. Dále půjdou na údržbu významných stromů a jejich skupin v zastavěném území sídel a ve volné krajině, nebo na výsadbu geograficky původních dřevin ve volné krajině,“ informovala radní Plzeňského kraje Radka Trylčová (ODS). Dotace se poskytuje jako neinvestiční.