Koterov a Starý Plzenec spojuje nová cyklostezka

Ilustrační foto: ÚMO 2

Několikaleté úsilí městského obvodu Plzeň 2 – Slovany a města Starý Plzenec dospělo ke zdárnému závěru. Stavba cyklostezky mezi Koterovem a Starým Plzencem byla dokončena a cyklisté ji od letošního října mohou naplno využívat. 

Cyklisté úsek podél řeky Úhlavy mezi Koterovem a Starým Plzencem rádi využívali už kdysi. Dříve však museli projíždět více neupravenou krajinou, kde chyběla regulérně zpevněná cesta. „Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec má rozpětí 3,15 kilometrů, z toho 2,45 km vede po staroplzenecké části a zbytek po území Koterova. Šířka 3 metry je dostačující a její asfaltový povrch pak zajišťuje pohodlnou jízdu. Cyklostezka vede z Koterova od odbočky z hlavní silnice na Starý Plzenec k lávce přes Úslavu, kde začíná, po lukách na levém břehu směrem pod dálniční most ,“ řekl starosta MO Plzeň 2 – Slovany Lumír Aschenbrenner.

„Celkové stavební náklady vyšly na 14,1 mil. Kč, přičemž 90% z této částky bylo hrazeno z dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, zbylých 10% pak z dotace Plzeňského kraje. Příjemcem dotace se stal náš městský obvod a město Starý Plzenec bylo v projektu výstavby uvedeno jako partner akce. Spolupráce obou stran byla stvrzena uzavřením Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci,“ uvedl místostarosta druhého plzeňského obvodu Jan Fluxa.