Kontroly odhalily pochybnosti. E-shopy platily velké pokuty

ilustrační foto

Česká obchodní inspekce s rozvojem internetového obchodování pravidelně kontroluje dodržování právních předpisů, které prodejcům ukládá především zákon o ochraně spotřebitele. Při kontrolách se zaměřuje především na ty e-shopy, které v rámci svého průzkumu nebo na základě informací třetích osob vyhodnotí jako potenciálně závadové. V průběhu roku 2018 provedla 992 kontrol v e-shopech a porušení právních předpisů zjistila v 851 případech.

„Nedostatky v kontrolovaných internetových obchodech se opakují. Prodejci obvykle neinformují spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, možnosti zboží reklamovat nebo používají klamavé obchodní praktiky. Zkušenosti z kontrol dále ukazují, že převážná část kontraktů se stále více přesouvá do sféry sociálních sítí. Tomuto trendu bude ČOI věnovat náležitou pozornost i v tomto roce,“ říká ke kontrolám e-shopů ředitel ČOI Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce uložila v roce 2018 za výše uvedené nedostatky celkem 1 031 pokut v hodnotě 8 563 000 Kč.

Nejvyšší pokuta, ve výši 400 000 Kč, byla uložena švýcarské společnosti HMK GmbH, která provozuje internetový obchod www.mincovni-obchod.cz. Společnost na svých webových stránkách mj. používala agresivní a klamavé obchodní praktiky. Například informovala spotřebitele, že kámen, který je umístěn na pamětní minci, je tzv. český granát, i když se nejednalo o český granát. Dále společnost zasílala spotřebitelům nevyžádané zásilky.

Další pokuta, ve výši 150 000 Kč, byla uložena společnosti Alza.cz a.s. za nekalé obchodní praktiky, kdy například spotřebiteli při nákupu přidala do košíku zboží, které si neobjednal, ani nepožadoval.

Stejně vysokou pokutu, tedy 150 000 Kč, v roce 2018 pravomocně dostala společnost TERAE BUSINESS s.r.o., která provozuje stránky www.trmobile.cz a www.androidlevne.cz, za užití nekalé obchodní praktiky, kdy prodejce například v obchodních podmínkách v sekci nazvané „Reklamace“ podmiňoval uplatnění práva z vadného plnění (tj. reklamaci) tím, že „…Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali v dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balicího papíru nebo karton, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů,“ neboť platná právní úprava nestanoví jako podmínku pro uplatnění práv z vadného plnění (tj. reklamaci) povinnost kupujícího v případě zjištěných vad předložit kompletní zásilku včetně příslušenství, původního obalu, veškeré dokumentace a ve stavu, v jakém byla při dodávce. Dále prodejce uváděl, že „…Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné,…“ ačkoli podle platné právní úpravy toto také nemůže být důvodem nepřijetí k reklamaci.