Kontrola odhalila naráz 14 Ukrajinců s padělanými doklady občanů EU

Tento cizinec pobýval na území naší republiky také neoprávněně. Foto: Policie ČR

Hned 14 cizinců s padělanými doklady odhalili pracovníci cizinecké policie při pobytové kontrole v jedné výrobní firmě na Klatovsku. Kontrola se zaměřila na dodržování pobytového režimu cizinců v oblasti výkonu výdělečné činnosti. Celkem policisté na místě zkontrolovali 38 osob.

„Na výzvu se policistům prokázalo 14 cizinců průkazy totožnosti občana EU, které na místě přítomní specialisté na odhalování padělků označili za padělané. Následně na opakovanou výzvu všichni cizinci uvedli, že jsou občany Ukrajiny. Svoji pravou totožnost a státní příslušnost pak potvrdili i předložením svých pravých cestovních pasů. Všichni cizinci byli na místě zadrženi a v současné době je s nimi vedeno zkrácené přípravné řízení. Pokud budou soudem shledáni vinnými, hrozí jim trest odnětí svobody,“ informovala mluvčí policie Markéta Fialová.

Další vyšetřování prokázalo, že všichni cizinci pracují ve firmě bez příslušných oprávnění. Vzhledem k tomu, že se navíc vydávali za občany EU a neoprávněně čerpali s tím spojených benefitů, vydá jim odbore cizinecké policie rozhodnutí o správním vyhoštění. Do té doby budou všichni zajištění cizinci pobývat v detenčním zařízení.