Konec knírů. Kampaň Movember podpořili zaměstnanci FN Plzeň už popáté

Už pátým rokem se Fakultní nemocnice v Plzni zapojila do kampaně Movember. Zaměstnanci svými kníry po celý listopad upozorňovali na to, jak důležitá je prevence rakoviny prostaty. S koncem měsíce nastal proces holení. O to se postaraly studentky Střední integrované školy živnostenské.

Fakultní nemocnice v Plzni. „Jde nám o to, abychom ukázali nebezpečí, které skýtá rakovina prostaty, a muže upozornili na to, aby se nechali vyšetřit. Včasně vyšetřený pacient, je léčitelný pacient,“ uvedl ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.

Karcinom prostaty je u nás nejčastějším onkologickým onemocněním. „Pokud se nádor objeví včas, naděje pacienta na úplné vyléčení je dobrá. 10 % všech mužů onemocní karcinomem prostaty, 3 %  na něj zemřou,  13,5 % všech maligních nádorů v mužské populaci představuje právě karcinom prostaty,“ podotkl přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky Jindřich Fínek.

Tato nemoc je ročně v ČR diagnostikována více jak u 7000 nových pacientů. Dobrou zprávou však je, že se snižuje výskyt pokročilých a tedy smrtelných forem těchto nádorů. „Velkou zásluhu na tomto trendu má jistě i systematická práce našich odborníků, kteří výsledky výzkumu rychle aplikují do praxe a nádor dokáží zachytit včas,“ uvedl Šimánek.

Největší šanci na vyléčení mají u karcinomu prostaty ti, u nichž je diagnóza stanovena brzo. „Mělo by se však zdůraznit, že u karcinomu prostaty existuje zvláštní situace, kdy se zbytečně velké procento pacientů podrobuje biopsii i v případech, kdy jde o velice častou hyperplazii (nezhoubné zvětšení) prostaty a nejedná se o nádor. Hledali jsme správné měřítko, kdy ještě není pacient ohrožený nádorem, a tudíž ho stačí pouze pravidelně sledovat, nebo kdy je nádorem, dokonce závažným, ohrožený, a musí se proto jednat rychle. A to se nám ve spolupráci s urology plzeňské fakultní nemocnice podařilo,“ upřesnil náměstek pro vědu a výzkum Ondřej Topolčan.